1.4 Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη στη Java

Η εκτύπωση πληροφοριών στην οθόνη στην Java γίνεται με τη χρήση της μεθόδου System.out.println(), όπως είδαμε προηγουμένως. Αυτή η μέθοδος εμφανίζει το περιεχόμενο στο παράθυρο της κονσόλας και, στη συνέχεια, προχωρά σε μια νέα γραμμή. Ωστόσο, αν θέλουμε να εμφανίσουμε το περιεχόμενο χωρίς να προχωρήσουμε σε μια νέα γραμμή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο System.out.print(). Αυτή η μέθοδος εκτυπώνει το περιεχόμενο στην οθόνη χωρίς να προχωρήσει σε μια νέα γραμμή μετά την εκτύπωση. Έτσι, η εκτύπωση συνεχίζεται στην ίδια γραμμή.

Παρακάτω έχουμε ένα παράδειγμα χρήσης των μεθόδων System.out.println() και System.out.print() στη Java:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello World!"); // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello World!"
  System.out.print("Welcome to "); // Εκτύπωση του μηνύματος "Welcome to " χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή
  System.out.print("Java"); // Εκτύπωση του μηνύματος "Java" χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας σε Java εκτελεί την ακόλουθη λειτουργία:

 1. Ορίζει μια δημόσια (public) κλάση με όνομα “Main”.
 2. Ορίζει μια δημόσια στατική (public static) μέθοδο με όνομα “main”, η οποία είναι η εισαγωγική σημείωση (entry point) για την εκτέλεση του προγράμματος.
 3. Η μέθοδος “main” δέχεται έναν πίνακα από αλφαριθμητικά ως παράμετρο (args).
 4. Εκτελεί την εντολή System.out.println("Hello World!"); που εκτυπώνει το μήνυμα “Hello World!” στην κονσόλα και προχωρά σε μια νέα γραμμή.
 5. Εκτελεί την εντολή System.out.print("Welcome to "); που εκτυπώνει το μήνυμα “Welcome to ” στην ίδια γραμμή.
 6. Εκτελεί την εντολή System.out.print("Java"); που εκτυπώνει το μήνυμα “Java” στην ίδια γραμμή.
 7. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και η εκτέλεση τερματίζει.

Συνολικά, ο κώδικας εκτυπώνει τα μηνύματα “Hello World!” και “Welcome to Java” στην κονσόλα, με το δεύτερο μήνυμα να εμφανίζεται στη συνέχεια του πρώτου, στην ίδια γραμμή.

Όταν εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα σε ένα πρόγραμμα Java, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη θα είναι:

Hello World!
Welcome to Java

Το πρόγραμμα εκτυπώνει πρώτα το μήνυμα “Hello World!” σε μια νέα γραμμή, και στη συνέχεια εκτυπώνει το μήνυμα “Welcome to Java” στην ίδια γραμμή χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή. Έτσι, τα δύο μηνύματα εμφανίζονται δίπλα-δίπλα στην ίδια γραμμή στην οθόνη της κονσόλας.

[adinserter block=”2″]

Μπορείτε να προσθέσετε όσες μεθόδους println() θέλετε. Να σημειώσουμε ότι θα προσθέσει μια νέα γραμμή για κάθε μέθοδο:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εκτύπωση μηνύματος "Hello World!"
  System.out.println("Hello World!");

  // Εκτύπωση μηνύματος "Welcome to Java"
  System.out.println("Welcome to Java");

  // Εκτύπωση μηνύματος "Java is fun to learn"
  System.out.println("Java is fun to learn");
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας είναι ένα απλό παράδειγμα σε Java που εκτυπώνει τρία μηνύματα στην κονσόλα ή στην έξοδο του περιβάλλοντος ανάπτυξης Java που χρησιμοποιείτε.

Αναλυτικά, ο κώδικας κάνει τα εξής:

 1. Ορίζει μια κλάση με το όνομα “Main”.
 2. Ορίζει μια μέθοδο με το όνομα “main”, που είναι η εισαγωγή στο πρόγραμμα και η αρχική σημείο εκτέλεσης.
 3. Μέσα στη μέθοδο “main”, χρησιμοποιεί τη μέθοδο “System.out.println()” για να εκτυπώσει τρία μηνύματα στην κονσόλα ή στην έξοδο. Τα μηνύματα που εκτυπώνονται είναι:
 • “Hello World!”
 • “Welcome to Java”
 • “Java is fun to learn”

Επομένως, όταν εκτελέσετε τον κώδικα, θα δείτε αυτά τα τρία μηνύματα εκτυπωμένα στην οθόνη σε διαδοχικές γραμμές.

Όταν εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα, το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι:

Hello World!
Welcome to Java
Java is fun to learn

Τα τρία μηνύματα θα εμφανιστούν στην κονσόλα ή στην έξοδο του περιβάλλοντος ανάπτυξης Java που χρησιμοποιείτε. Κάθε μήνυμα θα εμφανιστεί σε μια ξεχωριστή γραμμή λόγω της χρήσης της μεθόδου System.out.println(), η οποία εκτυπώνει το περιεχόμενο και προχωρά σε μια νέα γραμμή.

Όταν εργάζεστε με κείμενο, τοποθετείτε το κείμενο μέσα σε διπλά εισαγωγικά “”.

Υπάρχει επίσης η μέθοδος print(), η οποία είναι παρόμοια με την println(). Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν εισάγει μια νέα γραμμή στο τέλος της έξοδου

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εκτύπωση της λέξης "Hello" χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή
  System.out.print("Hello ");
  
  // Εκτύπωση της λέξης "World!" χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή
  System.out.print("World!");
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτυπώνει δύο λέξεις, “Hello” και “World!”, στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο System.out.print(). Οι σχόλιοι μέσα στον κώδικα έχουν προστεθεί για να περιγράψουν τη λειτουργία κάθε γραμμής κώδικα. Συγκεκριμένα, η πρώτη γραμμή εκτυπώνει τη λέξη “Hello” χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή, ενώ η δεύτερη γραμμή εκτυπώνει τη λέξη “World!” επίσης χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή. Οι δύο εκτυπώσεις γίνονται στην ίδια γραμμή, επομένως το αποτέλεσμα στην οθόνη θα είναι “Hello World!” (χωρίς τον χαρακτήρα νέας γραμμής).

[adinserter block=”3″]

Το αποτέλεσμα στην οθόνη θα είναι:

Hello World!

Η πρώτη εντολή System.out.print("Hello "); εκτυπώνει τη λέξη “Hello” χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή.

Στη συνέχεια, η εντολή System.out.print("World!"); εκτυπώνει τη λέξη “World!” επίσης χωρίς να προχωρήσει σε νέα γραμμή.

Καθώς και οι δύο εντολές χρησιμοποιούν τη μέθοδο System.out.print(), τα δύο κείμενα εμφανίζονται στην ίδια γραμμή, με το δεύτερο να ακολουθεί αμέσως μετά το πρώτο, δίχως κενό διάστημα.

Να σημειωθεί ότι προσθέσαμε ένα επιπλέον κενό (μετά το “Hello World!” στο παράδειγμα παραπάνω), για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Σημειώστε ότι τα κενά και οι αλλαγές γραμμής πρέπει να εισάγονται χειροκίνητα στον κώδικα, όπως φαίνεται στο προηγούμενο παράδειγμα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο println() για να εκτυπώσετε αριθμούς.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το κείμενο, δεν τοποθετούμε τους αριθμούς μέσα σε διπλά εισαγωγικά:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εκτύπωση του αριθμού 42
  System.out.println(42);
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτελεί την εντολή System.out.println(42), η οποία εκτυπώνει τον αριθμό 42 στην κονσόλα ή στην έξοδο του περιβάλλοντος ανάπτυξης Java που χρησιμοποιείτε. Όταν εκτελεστεί ο κώδικας, θα παραχθεί το ακόλουθο αποτέλεσμα:

42

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός 42 θα εμφανιστεί στην οθόνη σε μία γραμμή.

Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα κώδικα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο println() για την εκτύπωση αριθμών στην οθόνη:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(42);     // Εκτύπωση του αριθμού 42
  System.out.println(3.14);    // Εκτύπωση του δεκαδικού αριθμού 3.14
  System.out.println(2 + 2);    // Εκτύπωση του αποτελέσματος της πρόσθεσης 2 + 2
  System.out.println("The answer is " + 42); // Εκτύπωση του κειμένου "The answer is " ακολουθούμενο από τον αριθμό 42
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτυπώνει διάφορες τιμές στην οθόνη. Συγκεκριμένα:

 • Η γραμμή System.out.println(42); εκτυπώνει τον αριθμό 42.
 • Η γραμμή System.out.println(3.14); εκτυπώνει τον δεκαδικό αριθμό 3.14.
 • Η γραμμή System.out.println(2 + 2); εκτυπώνει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 2 + 2, δηλαδή τον αριθμό 4.
 • Η γραμμή System.out.println("The answer is " + 42); εκτυπώνει το κείμενο “The answer is ” ακολουθούμενο από τον αριθμό 42, δηλαδή “The answer is 42”.

[adinserter block=”4″]

Έτσι, ο κώδικας απλά εμφανίζει τις τιμές στην οθόνη κατά την εκτέλεσή του.

Το αποτέλεσμα στην οθόνη για τον παραπάνω κώδικα θα είναι:

42
3.14
4
The answer is 42

Κάθε γραμμή του κώδικα System.out.println() εκτυπώνει την τιμή που δίνεται μέσα στις παρενθέσεις. Οι αριθμοί εμφανίζονται ως ακέραιοι (42, 4) ή ως δεκαδικοί αριθμοί (3.14), ενώ η τελευταία γραμμή εμφανίζε

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μαθηματικούς υπολογισμούς μέσα στην μέθοδο println():

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εμφανίζει το άθροισμα των αριθμών 2 και 3
  System.out.println("The sum of 2 and 3 is " + (2 + 3)); 
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτελεί την εξής λειτουργία:

 1. Ορίζει μια κλάση με το όνομα “Main”.
 2. Στην κλάση “Main”, ορίζεται μια μέθοδος με το όνομα “main” που έχει ως όρισμα έναν πίνακα από αλφαριθμητικά με την ονομασία “args”.
 3. Στο εσωτερικό της μεθόδου “main”, χρησιμοποιείται η μέθοδος “System.out.println()” για να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.
 4. Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι “The sum of 2 and 3 is ” συν το αποτέλεσμα της έκφρασης (2 + 3).
 5. Η έκφραση (2 + 3) υπολογίζει το άθροισμα των αριθμών 2 και 3, δηλαδή το 5.
 6. Έτσι, το τελικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι “The sum of 2 and 3 is 5”.

Ο κώδικας απλά εκτυπώνει το αποτέλεσμα της πράξης και το σχετικό μήνυμα στην κονσόλα.

Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα θα είναι:

The sum of 2 and 3 is 5

Αυτό συμβαίνει επειδή η μέθοδος System.out.println() χρησιμοποιείται για να εμφανίσει το κείμενο "The sum of 2 and 3 is " ακολουθούμενο από το αποτέλεσμα της πράξης (2 + 3), δηλαδή τον αριθμό 5.

Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα κώδικα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο println() για την εκτύπωση αριθμητικών πράξεων στην οθόνη:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(2 + 2);   // Εκτύπωση του αποτελέσματος της πρόσθεσης: 4
  System.out.println(5 - 3);   // Εκτύπωση του αποτελέσματος της αφαίρεσης: 2
  System.out.println(4 * 3);   // Εκτύπωση του αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού: 12
  System.out.println(6 / 2);   // Εκτύπωση του αποτελέσματος της διαίρεσης: 3
  System.out.println(7 % 3);   // Εκτύπωση του αποτελέσματος της διαιρέσεως με υπόλοιπο: 1
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας εκτελεί αριθμητικές πράξεις και εκτυπώνει τα αποτελέσματά τους στην οθόνη. Αναλυτικά, ο κώδικας περιέχει τις εξής πράξεις:

 1. Εκτύπωση του αποτελέσματος της πρόσθεσης των αριθμών 2 και 2, δηλαδή του αποτελέσματος της πράξης 2 + 2.
 2. Εκτύπωση του αποτελέσματος της αφαίρεσης των αριθμών 5 και 3, δηλαδή του αποτελέσματος της πράξης 5 – 3.
 3. Εκτύπωση του αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού των αριθμών 4 και 3, δηλαδή του αποτελέσματος της πράξης 4 * 3.
 4. Εκτύπωση του αποτελέσματος της διαίρεσης του αριθμού 6 με τον αριθμό 2, δηλαδή του αποτελέσματος της πράξης 6 / 2.
 5. Εκτύπωση του υπολοίπου της διαίρεσης του αριθμού 7 με τον αριθμό 3, δηλαδή του αποτελέσματος της πράξης 7 % 3.

Έτσι, όταν εκτελέσουμε τον παραπάνω κώδικα, θα εμφανιστούν στην οθόνη οι παραπάνω αριθμητικές πράξεις και τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων