1.5 Τα σχόλια (comments) στην Java

Τα σχόλια στον κώδικα της Java αποτελούν κείμενο που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τον κώδικα και να βοηθήσει στην κατανόησή του. Τα σχόλια μπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία των κομματιών του κώδικα, να παρέχουν συμβουλές ή οδηγίες για τη χρήση του κώδικα, και να προειδοποιούν για πιθανά προβλήματα.

Επιπλέον, τα σχόλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απενεργοποιήσουν προσωρινά την εκτέλεση ενός τμήματος κώδικα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή της δοκιμής. Αυτό μπορεί να γίνει σημειώνοντας με σχόλιο ένα τμήμα κώδικα που δεν επιθυμούμε να εκτελεστεί προσωρινά, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Στην Java, υπάρχουν δύο τρόποι να γράψετε σχόλια:

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο μονής γραμμής στον κώδικα, απλά τοποθετήστε τα δύο σύμβολα “//” στην αρχή της γραμμής που θέλετε να σχολιάσετε. Το σχόλιο θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη γραμμή και θα αγνοηθεί κατά την εκτέλεση του κώδικα. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη επεξηγηματικών σχολίων ή την απενεργοποίηση προσωρινών τμημάτων του κώδικα χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη λειτουργία του προγράμματος.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Αυτή η γραμμή περιέχει ένα σχόλιο μονής γραμμής
    System.out.println("Hello World!");  // Εκτυπώνει το κείμενο "Hello World!" στην οθόνη
  }
}

Τα σχόλια πολλαπλών γραμμών αναφέρονται στη δυνατότητα προσθήκης σχολίων που εκτείνονται σε πολλαπλές γραμμές σε ένα πρόγραμμα. Αυτό επιτρέπει στον προγραμματιστή να προσθέτει εκτενέστερες περιγραφές ή επεξηγήσεις για κομμάτια του κώδικα που ακολουθούν ή ανάμεσα σε γραμμές κώδικα.

Στην Java, τα σχόλια πολλαπλών γραμμών δηλώνονται μεταξύ των συμβόλων /* και */. Οποιοδήποτε κείμενο που βρίσκεται μεταξύ αυτών των συμβόλων θεωρείται σχόλιο και δεν επηρεάζει την εκτέλεση του προγράμματος. Τα σχόλια πολλαπλών γραμμών χρησιμοποιούνται συχνά για να περικλείσουν εκτεταμένες περιγραφές, αποσχολιασμούς ή σχόλια που εκτείνονται σε πολλαπλές γραμμές κώδικα.

Ένα παράδειγμα της χρήσης σχολίων πολλαπλών γραμμών στη Java θα ήταν:

/*
Αυτό είναι ένα σχόλιο
πολλαπλών γραμμών.
Μπορεί να εκτείνεται σε πολλές γραμμές κώδικα.
*/

int x = 5; // Μια μεταβλητή τύπου int

/*
Κάποια επεξήγηση για τον κώδικα που ακολουθεί.
Περιγραφή της λειτουργίας ή της σκοπιμότητας του κώδικα.
*/

System.out.println("Hello World!"); // Εκτύπωση μηνύματος στην οθόνη

Τα σχόλια πολλαπλών γραμμών είναι χρήσιμα για την τεκμηρίωση του κώδικα, τη διευκόλυνση της κατανόησής του από άλλους προγραμματιστές και τη δυνατότητα αποσχολιασμού προσωρινών ή αχρησιμοποίητων τμημάτων κώδικα χωρίς την ανάγκη διαγραφής τους.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων