Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript

9.3 Το JSON (JavaScript Object Notation) στην JavaScript

Το JSON (JavaScript Object Notation) είναι ένα ανοικτό πρότυπο μορφοποίησης δεδομένων που βασίζεται στη σύνταξη της JavaScript. Χρησιμοποιείται για τη …Read More

Φωτογραφία προφίλRess21 Αυγούστου, 2023

9.2 Τα modules στη JavaScript

Τα modules στη JavaScript είναι ένας τρόπος οργάνωσης του κώδικα σε ξεχωριστά αρχεία, κάνοντας τον κώδικα πιο δομημένο και ευανάγνωστο. …Read More

Φωτογραφία προφίλRess18 Αυγούστου, 2023

9.1 Οι κλάσεις στη JavaScript

Οι κλάσεις στη JavaScript είναι μια τρόπος να δημιουργήσετε αντικείμενα (objects) με κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Οι κλάσεις εισήχθηκαν στην …Read More

Φωτογραφία προφίλRess18 Αυγούστου, 2023

8.5 Η λέξη κλειδί this στην JavaScript

Η λέξη-κλειδί this στη JavaScript αναφέρεται στο τρέχον αντικείμενο που εκτελεί τον κώδικα. Το this χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε μεθόδους …Read More

Φωτογραφία προφίλRess18 Αυγούστου, 2023

8.4 Η “Strict Mode” (Αυστηρή Λειτουργία) στη JavaScript

Η “Strict Mode” (Αυστηρή Λειτουργία) στη JavaScript είναι ένας τρόπος εκτέλεσης του κώδικα με αυστηρότερους κανόνες και πιο αυστηρό χειρισμό …Read More

Φωτογραφία προφίλRess16 Αυγούστου, 2023

8.3 Η έννοια της “εμβέλειας” (scope) στη JavaScript

Η έννοια της “εμβέλειας” (scope) στη JavaScript αναφέρεται στην περιοχή όπου ορίζονται μεταβλητές και πού μπορούν να προσπελαστούν από τον …Read More

Φωτογραφία προφίλRess9 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων