Μάιος 2023

6.1 Η δημιουργία μιας γραμμής πλοήγησης (navigation bar) στην CSS

Η δημιουργία μιας γραμμής πλοήγησης (navigation bar) στην CSS απαιτεί μια σειρά κανόνων CSS για να οριστούν το στυλ και …Read More

Φωτογραφία προφίλRess22 Μαΐου, 2023

5.6 Η ιδιότητα της διαφάνειας (Opacity) στην CSS

CSS Αδιαφάνεια / ΔιαφάνειαΗ ιδιότητα “opacity” καθορίζει την αδιαφάνεια / διαφάνεια ενός στοιχείου. Η τιμή της ιδιότητας “opacity” κυμαίνεται από …Read More

Φωτογραφία προφίλRess22 Μαΐου, 2023

5.5 Τα ψευδο-στοιχεία (pseudo-elements) στην CSS

Τα ψευδο-στοιχεία (pseudo-elements) της CSS χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν συγκεκριμένα μέρη ενός στοιχείου. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: Τα …Read More

Φωτογραφία προφίλRess22 Μαΐου, 2023

5.4 Οι ψευδοκλάσεις (pseudo-classes) στην CSS

Οι ψευδοκλάσεις (pseudo-classes) χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ένα ειδικό κατάσταση ενός στοιχείου. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: Οι ψευδοκλάσεις …Read More

Φωτογραφία προφίλRess22 Μαΐου, 2023

5.3 Οι συνδυαστές (Combinators) στην CSS

Οι συνδυαστές στο CSS εξηγούν τη σχέση μεταξύ των επιλογέων (selectors). Ένας επιλογέας CSS μπορεί να περιέχει περισσότερους από έναν …Read More

Φωτογραφία προφίλRess22 Μαΐου, 2023

5.2 Η ιδιότητα Horizontal και Vertical Align στην CSS

Στην CSS, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες text-align και vertical-align για τον οριζόντιο και κατακόρυφο στοίχισμα στοιχείων. Για οριζόντιο στοίχισμα, …Read More

Φωτογραφία προφίλRess22 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων