1.3 Σύνταξη κώδικα στην Java

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, δημιουργήσαμε ένα αρχείο Java με όνομα Main.java και χρησιμοποιήσαμε τον ακόλουθο κώδικα για να εκτυπώσουμε το “Hello World” στην οθόνη:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εκτυπώνει το μήνυμα "Hello World!" στην κονσόλα
  System.out.println("Hello World!");
 }
}

Εδώ είναι μερικές βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη της Java:

 • Κάθε εντολή Java πρέπει να τελειώνει με ένα ερωτηματικό (;).
 • Ο κώδικας Java γράφεται μέσα σε ένα αρχείο με κατάληξη .java.
 • Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού με αντικειμενοστραφή προσέγγιση.
 • Οι κλάσεις στην Java αναπαριστούν αντικείμενα, και κάθε αντικείμενο ανήκει σε μια κλάση.
 • Ο κώδικας Java περιλαμβάνει τόσο μέθοδοι όσο και μεταβλητές.
 • Μια μέθοδος είναι ένα τμήμα κώδικα που εκτελεί μια εργασία και μπορεί να επιστρέψει ένα αποτέλεσμα.
 • Μια μεταβλητή αναπαριστά ένα κομμάτι μνήμης στην οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε τιμές.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις βασικές αρχές της σύνταξης της Java, αλλά θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τον κώδικα

Κάθε γραμμή κώδικα που εκτελείται στη Java πρέπει να βρίσκεται μέσα σε μια κλάση. Στο παράδειγμά μας, ονομάσαμε την κλάση Main. Μια κλάση πρέπει πάντα να ξεκινά με ένα κεφαλαίο γράμμα.

Σημείωση: Η Java διακρίνει τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα: “MyClass” και “myclass” έχουν διαφορετικό νόημα.

Το όνομα του αρχείου Java πρέπει να ταιριάζει με το όνομα της κλάσης. Όταν αποθηκεύετε το αρχείο, αποθηκεύστε το χρησιμοποιώντας το όνομα της κλάσης και προσθέστε “.java” στο τέλος του ονόματος του αρχείου. Για να εκτελέσετε το παράδειγμα παραπάνω στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι η Java είναι εγκατεστημένη σωστά. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι:

Hello World!

Η μέθοδος main() είναι απαραίτητη και πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα Java.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κώδικα Java που περιλαμβάνει τη μέθοδο main():

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εκτυπώνει το μήνυμα "Hello World!" στην κονσόλα
  System.out.println("Hello World!");
 }
}

Η μέθοδος main() αντιπροσωπεύει την εκκίνηση του προγράμματος και είναι απαραίτητη σε κάθε πρόγραμμα Java. Ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στη μέθοδο main() εκτελείται όταν το πρόγραμμα ξεκινάει. Στο παραπάνω παράδειγμα, η εντολή System.out.println("Hello World!"); χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει το μήνυμα “Hello World!” στην οθόνη.
Εντός της μεθόδου main(), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο println() για να εκτυπώσουμε μια γραμμή κειμένου στην οθόνη.

[adinserter block=”2″]

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κώδικα Java που χρησιμοποιεί τη μέθοδο System.out.println():

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Εκτύπωση του μηνύματος "Hello World!" στην κονσόλα
  System.out.println("Hello World!");

  // Εκτύπωση του μηνύματος "Welcome to Java" στην κονσόλα
  System.out.println("Welcome to Java");
 }
}

Ο παραπάνω κώδικας είναι ένα απλό παράδειγμα σε Java που εκτυπώνει δύο μηνύματα στην κονσόλα. Πιο συγκεκριμένα, κάνει τα εξής:

 1. Δημιουργείται η κλάση Main, η οποία περιέχει την main μέθοδο.
 2. Η μέθοδος main είναι η εκκίνηση του προγράμματος και έχει τη μορφή:
public static void main(String[] args) {
  // Κώδικας εκτελείται εδώ
}
 1. Μέσα στη μέθοδο main, υπάρχουν δύο εντολές εκτύπωσης:
System.out.println("Hello World!");
System.out.println("Welcome to Java");

Οι εντολές System.out.println() χρησιμοποιούνται για να εκτυπώσουν μια γραμμή κειμένου στην κονσόλα. Έτσι, το πρόγραμμα θα εκτυπώσει τα μηνύματα “Hello World!” και “Welcome to Java” στην κονσόλα.

Συνολικά, ο κώδικας αυτός επιδεικνύει τον τρόπο εκτύπωσης μηνυμάτων στην κονσόλα με τη χρήση της Java.

Όταν εκτελέσετε τον παραπάνω κώδικα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης Java ή από τη γραμμή εντολών, θα προκύψει το ακόλουθο αποτέλεσμα στην οθόνη:

Hello World!
Welcome to Java

Αυτό σημαίνει ότι τα δύο μηνύματα, “Hello World!” και “Welcome to Java”, θα εκτυπωθούν σε διαδοχικές γραμμές στην κονσόλα ή στην έξοδο του περιβάλλοντος ανάπτυξης Java που χρησιμοποιείτε. Η σειρά εμφάνισης των μηνυμάτων θα είναι ακριβώς όπως ορίζεται στον κώδικα.

9 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων