3.4 Μια πρώτη ματιά στο VirtualBox

Η επιλογή Αρχείο από το μενού παρέχει τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των εικονικών μηχανών και την εισαγωγή και εξαγωγή συσκευών.

Το πρώτο στοιχείο είναι οι προτιμήσεις. Η επιλογή προτιμήσεων εμφανίζει ένα παράθυρο για τη ρύθμιση της διαμόρφωσης του Virtualization.

Το πρώτο πτυσσόμενο πλαίσιο στη γενική κατηγορία επιτρέπει τον ορισμό του φακέλου για εικονικές μηχανές. Εδώ θα κρατηθούν οι πληροφορίες των εικονικών μηχανών.  Το δεύτερο είναι ο έλεγχος ταυτότητας του πρωτοκόλλου απομακρυσμένης σύνδεσης VirtualBox, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εικονικές μηχανές.

[adinserter block=”2″]

Η επόμενη επιλογή είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των διάφορων πλήκτρων διαχείρισης της εικονικής μηχανής.

Η επόμενη κατηγορία είναι η ενημέρωση, η οποία ρυθμίζει το VirtualBox για έλεγχο των ενημερώσεων και επιτρέπει τη ρύθμιση της συχνότητας και του τύπου της ενημέρωσης.

Η γλώσσα είναι προεπιλεγμένη στα Αγγλικά και μπορεί να γίνει αλλαγή στην επιθυμητή γλώσσα.

Οι ρυθμίσεις της οθόνης επιτρέπουν τον καθορισμό του μεγέθους οθόνης ενός λειτουργικού συστήματος εικονικής μηχανής. Η επιλογή θα παραμείνει στο αυτόματο. Το πλαίσιο ελέγχου για την αύξηση των παραθύρων της εικονικής μηχανής μπορεί να μην είναι επιλεγμένο.

[adinserter block=”3″]

Οι προτιμήσεις δικτύου είναι σημαντικές καθώς καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εικονικές μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους. Το παράθυρο Nat Network είναι κενό. Χρησιμοποιώντας το σύμβολο συν στα δεξιά, προστίθεται ένα νέο δίκτυο NAT. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την καταχώρηση στη συνέχεια εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του δικτύου.

Θα διατηρηθεί το προεπιλεγμένο όνομα Nat Network και του υποδικτύου 10.0.2.0/24 επιτρέποντας στον διακομιστή VirtualBox DHCP να εκδίδει διευθύνσεις δικτύου στην περιοχή 10.0.2.1 έως 10.0.2.254. Θα παραμείνει ενεργοποιημένο το DHCP και η επιλογή IPv6 μένει ανενεργή. Καθώς θα τρέχει το DHCP σε ένα δίκτυο IPv4 δε χρειάζεται να γίνει port forwarding. Τέλος θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο για την ενεργοποίηση δικτύου στο επάνω τμήμα. Στις εικονικές μηχανές θα αποδίδονται τώρα από μια διεύθυνση IP στην περιοχή δικτύου NAT. Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (Network Address Translation) όταν συνδέονται από την εικονική μηχανή προς το εξωτερικό δίκτυο NAT που βρίσκεται στο δίκτυο του κεντρικού υπολογιστή.

[adinserter block=”4″]

Στις δύο τελευταίες επιλογές μπορεί να φανεί το πακέτο επέκτασης το οποίο λήφθηκε και εγκαταστάθηκε και δε χρειάζεται να οριστεί proxy-server, αλλά παραμένει ως αυτόματος εντοπισμός.

Οι προτιμήσεις έχουν ρυθμιστεί και γίνεται επιστροφή στο Αρχείο. Οι επόμενες δύο επιλογές είναι η εισαγωγή και εξαγωγή μιας συσκευής. Σε όρους VirtualBox, μια συσκευή είναι ένα πλήρες αντίγραφο μιας εικονικής μηχανής που είναι έτοιμη για χρήση. Το πρότυπο OVF των εικονικών μηχανών του VirtualBox υποστηρίζεται από πολλά προϊόντα Virtualization. Υπάρχουν πολλές προ εγκατεστημένες εικονικές μηχανές διαθέσιμες για λήψη από την ιστοσελίδα του VirtualBox καθώς και από άλλες τοποθεσίες στο Διαδίκτυο.

Ο κεντρικός διαχειριστής δικτύου (Host Network Manager) είναι η επόμενη επιλογή και περιγράφει τον κεντρικό υπολογιστή από την άποψη των εικονικών μηχανών. Από προεπιλογή οι εικονικές μηχανές θα το βλέπουν ως 192.168.56.1 και χρησιμοποιεί μια διεύθυνση IPv4.

Η καρτέλα διακομιστή DHCP δείχνει τη διεύθυνση για το διακομιστή DHCP VirtualBox.

2 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων