3.3 Δημιουργία εικονικού εργαστηρίου

Αρχικά, για το σχεδιασμό του εικονικού εργαστηρίου δοκιμών Ethical Hacking με το VirtualBox θα χρειαστεί ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) μέσω του οποίου θα γίνει η εκτέλεση των εργαλείων του Ethical Hacking, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε μια ειδική έκδοση Linux που ονομάζεται Kali Linux.

Στη συνέχεια θα χρειαστεί κάποιος εικονικός Η/Υ – στόχος για δοκιμές. Οπότε θα χρησιμοποιηθεί μια άλλη εικονική μηχανή με την έκδοση Metasploitable Linux. Πρόκειται για μια έκδοση του Linux, η οποία περιέχει σκόπιμα κενά ασφαλείας και έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας.

Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένας τυπικός υπολογιστής με λειτουργικό Linux για δοκιμή και μερικούς υπολογιστές με Windows 10. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης από την επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft μιας εικονικής μηχανής πλήρως λειτουργικής με το λειτουργικό σύστημα Windows 10 για περιορισμένο χρόνο.

[adinserter block=”2″]

Το VirtualBox, παρέχει ένα εικονικό δίκτυο για τη σύνδεση αυτών των εικονικών μηχανών. Έχοντας ετοιμάσει τα προηγούμενα, υπάρχει πλέον διαθέσιμο ένα περιβάλλον εικονικών υπολογιστών και για τις δοκιμές. Τέλος το VirtualBox παρέχει επίσης μετάφραση δικτύου σε μια εικονική πύλη που με την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας οι εικονικοί υπολογιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εάν απαιτείται.

Το VirtualBox είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του VirtualBox.org. Πατώντας το πλήκτρο Download VirtualBox 6.x γίνεται μεταφορά στη σελίδα με τις διαφορετικές εκδόσεις του λογισμικού. Επιλέγεται η κατάλληλη έκδοση για το βασικό λειτουργικό που υπάρχει διαθέσιμο. Το σύστημα που θα φιλοξενήσει το εικονικό εργαστήριο θα διαθέτει Windows 10 για αυτό και θα επιλεγεί η έκδοση Virtual Box για Windows.

[adinserter block=”3″]

Μετά τη λήψη εγκαθίσταται το λογισμικό με τις βασικές ρυθμίσεις. Κατά την πρώτη εκκίνηση του λογισμικού θα εμφανιστεί μήνυμα ώστε να γίνει λήψη και εγκατάσταση του πακέτου επέκτασης λειτουργικότητας. Στο βασικό παράθυρο της εφαρμογής στην κορυφή, υπάρχουν τα στοιχεία μενού που είναι αρχείο, μηχάνημα και βοήθεια του VirtualBox.

Αυτά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του συστήματος VirtualBox. Κάτω από αυτά, υπάρχει το μενού εργαλείων και στα δεξιά βρίσκονται πέντε από τις κοινές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν καθώς χρησιμοποιείται το εργαστήριο.

Οι διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν είναι οι προτιμήσεις που αφορούν τη ρύθμιση και διαμόρφωση των εικονικών μηχανών, η Εισαγωγή για φόρτωση μιας νέας εικονικής συσκευής σε μορφή εικονικής μηχανής και το αντίστροφο που είναι η Εξαγωγή, που δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός αντιγράφου μιας εικονικής μηχανή, και το Νέο, για τη δημιουργία μιας κενής εικονικής μηχανής και εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος από ένα μέσο όπως για παράδειγμα ένα DVD η USB Flash.

2 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων