3.5 Εγκατάσταση της διανομής Kali Linux ως συσκευής

Για να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο Pentesting, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα – εικονικό εργαστήριο ώστε να εκτελεστούν οι δοκιμές. Το Kali Linux είναι μια ειδική έκδοση του λειτουργικού συστήματος Debian Linux, το οποίο έχει προ ρυθμιστεί με μεγάλο αριθμό εργαλείων δοκιμών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δοκιμών όπως διαδίκτυο, υποδομών και ασύρματων δικτύων. Είναι η πλατφόρμα επιλογής για πολλούς Pentesters – Ethical Hackers.

Το Kali μπορεί να εγκατασταθεί ως το αυτόνομο σύστημα σε κάποιο φυσικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχει και η δυνατότητα να φορτωθεί ως δευτερεύον λειτουργικό σύστημα παράλληλα με το πρωτεύον, ως εγκατάσταση διπλής εκκίνησης (Dual Boot System). Τέλος μπορεί να εκτελεστεί ως εικονική μηχανή σε VMware ή VirtualBox. Για το εικονικό εργαστήριο θα χρησιμοποιείται το λογισμικό  του VirtualBox στο όποιο θα εκτελεστεί το εικονικό σύστημα.

[adinserter block=”2″]

Το Kali Linux μπορεί να φορτωθεί ως συσκευή, μια προ-ενσωματωμένη μορφή εικονικής μηχανής, η οποία καθιστά πολύ εύκολο να ξεκινήσει και να εκτελεσθεί αυτό το λειτουργικό μέσα από το VirtualBox. Η εταιρεία Offensive Security διατηρεί διάφορες λήψεις του Kali Linux. Στην Eικόνα 25 φαίνονται τα τελευταία αρχεία Kali 32 και 64 bit εκδόσεις για το VirtualBox, τα οποία είναι διαθέσιμα για λήψη.

Θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση 64-bit, που είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο σε μορφή 7Zip. Το αρχείο αυτό περιέχει ένα αρχείο εικόνας με επέκταση OVA και θα γίνει η εγκατάσταση της εικονικής μηχανής.  

Για να εισαχθεί αυτή η εικονική μηχανή, επιλέγεται το εικονίδιο εισαγωγής επάνω δεξιά (Import) και έπειτα το αρχείο Kali Linux OVA. Το VirtualBox δείχνει τις ρυθμίσεις της συσκευής, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν κάνοντας διπλό κλικ πάνω τους. Θα γίνει αλλαγή του ονόματος της εικονικής μηχανής σε Kali και μετά θα επιλεγεί η εισαγωγή (Import).

[adinserter block=”3″]

Θα γίνει αποδοχή των όρων και έπειτα το VirtualBox θα ξεκινήσει την εισαγωγή. Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάγκη αλληλεπίδρασης. Τώρα υπάρχει μια νέα εικονική μηχανή με φορτωμένο το Kali και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι δοκιμές.

Στα δεξιά του παραθύρου φαίνονται οι λεπτομέρειες του συστήματος. Στην επιλογή της εικονικής μηχανής υπάρχει ένα εικονίδιο μενού στα δεξιά, που αποτελείται από τρεις κουκίδες. Κάνοντας κλικ σε αυτό, φαίνεται ότι έχει τρεις επιλογές: λεπτομέρειες, που εμφανίζονται στο δεξιό πλαίσιο, στιγμιότυπα, που προβάλουν τα στιγμιότυπα που έχουν αποθηκευτεί και παρέχει ένα μενού στιγμιότυπων και αρχεία καταγραφής, τα οποία δείχνουν μια σειρά λεπτομερειών καταγραφής της λειτουργίας.

Είναι έτοιμο να ξεκινήσει το σύστημα Kali. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που θα χρειαστούν φαίνονται στο κάτω μέρος του πίνακα λεπτομερειών, και είναι όνομα χρήστη Kali και κωδικός Kali.

[adinserter block=”4″]

Η εικονική μηχανή Kali μπορεί να εκκινήσει με διαφορετικούς τρόπους, επιλέγοντας έναρξη από το μενού του μηχανήματος, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο έναρξης στο επάνω μέρος του δεξιού πίνακα, ή απλά κάνοντας διπλό κλικ στην μηχανή Kali. Το σύστημα ξεκινά την εκκίνηση του σε ένα νέο παράθυρο και δεν χρειάζεται καμία ενέργεια έως ότου ζητήσει διαπιστευτήρια.

Εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό γίνεται σύνδεση στο λειτουργικό σύστημα. Εμφανίζεται το λογότυπο Kali και φαίνεται η κύρια οθόνη.

2 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων