Η διαχείριση αρχείων αποτελεί σημαντικό κομμάτι σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού.Στην Python, υπάρχουν πολλές συναρτήσεις που επιτρέπουν τη δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση και διαγραφή αρχείων.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αρχείο με το όνομα “example.txt” που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με τον κώδικά μας. Για να το ανοίξουμε και να διαβάσουμε τα περιεχόμενά του, μπορούμε να κάνουμε το εξής:

# Άνοιγμα του αρχείου "example.txt" σε λειτουργία ανάγνωσης ("r")
file = open("example.txt", "r")

# Ανάγνωση του περιεχομένου του αρχείου και αποθήκευση στη μεταβλητή "content"
content = file.read()

# Εκτύπωση του περιεχομένου
print(content)

# Κλείσιμο του αρχείου
file.close()

Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση open() με την παράμετρο "example.txt" για να ανοίξουμε το αρχείο. Ο δεύτερος παράμετρος "r" υποδηλώνει ότι θέλουμε να το ανοίξουμε για ανάγνωση (read mode).

Έπειτα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο read() για να διαβάσουμε το περιεχόμενο του αρχείου και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή content. Τέλος, κλείνουμε το αρχείο με την μέθοδο close() για να απελευθερώσουμε τους πόρους του συστήματος.

Μην ξεχνάτε πάντα να κλείνετε τα αρχεία που ανοίγετε με τη συνάρτηση open() για να αποφύγετε προβλήματα στην επεξεργασία τους και τη διαρροή μνήμης.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο ανοίγματος ενός αρχείου στην Python χρησιμοποιώντας το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης open(). Οι διαθέσιμοι τρόποι ανοίγματος είναι οι εξής:

 • “r”: Ανάγνωση αρχείου. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος ανοίγματος. Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση περιεχομένου από ένα αρχείο.
 • “a”: Προσθήκη στο τέλος του αρχείου. Χρησιμοποιείται για να προσθέσετε νέο περιεχόμενο στο τέλος ενός αρχείου, διατηρώντας το υπάρχον περιεχόμενο αναλλοίωτο.
 • “w”: Εγγραφή σε ένα αρχείο. Χρησιμοποιείται για την εγγραφή νέου περιεχομένου σε ένα αρχείο. Αν το αρχείο υπάρχει, το παλιό περιεχόμενο διαγράφεται και αντικαθίσταται από το νέο.
 • “x”: Δημιουργία ενός αρχείου και εγγραφή σε αυτό. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου και την εγγραφή περιεχομένου σε αυτό. Αν το αρχείο υπάρχει ήδη, επιστρέφεται ένα σφάλμα.

Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία του αρχείου, είτε ως κείμενο (default) είτε ως δυαδικό (binary mode), χρησιμοποιώντας το τρίτο όρισμα της συνάρτησης open():

 • “t”: Κείμενο (default). Το αρχείο αντιμετωπίζεται ως κείμενο και διαβάζεται/εγγράφεται σε κείμενο μορφή.
 • “b”: Δυαδικό (binary mode). Το αρχείο αντιμετωπίζεται ως δυαδικό και διαβάζεται/εγγράφεται σε δυαδική μορφή.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ανοίγματος και τη λειτουργία του αρχείου ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Παραδείγματα:

# Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση
f = open("myfile.txt", "r")

# Άνοιγμα αρχείου για εγγραφή (θα δημιουργηθεί αν δεν υπάρχει)
f = open("myfile.txt", "w")

# Άνοιγμα αρχείου σε δυαδική μορφή
f = open("myfile.txt", "rb")

Ο κώδικας παραπάνω παρουσιάζει παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης open() για το άνοιγμα αρχείων με διάφορους τρόπους.

Συγκεκριμένα:

 • Η γραμμή f = open("myfile.txt", "r") ανοίγει το αρχείο “myfile.txt” για ανάγνωση (read mode).
 • Η γραμμή f = open("myfile.txt", "w") ανοίγει το αρχείο “myfile.txt” για εγγραφή (write mode). Αν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο με αυτό το όνομα.
 • Η γραμμή f = open("myfile.txt", "rb") ανοίγει το αρχείο “myfile.txt” σε δυαδική μορφή (binary mode). Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρειάζεται να διαβάσετε ή να γράψετε δεδομένα σε δυαδική μορφή, όπως εικόνες, ήχοι, κ.λπ.

Οι διαθέσιμοι τρόποι ανοίγματος αρχείου είναι:

 • “r”: Ανάγνωση (read mode).
 • “w”: Εγγραφή (write mode).
 • “a”: Προσάρτηση (append mode). Οι νέες εγγραφές προστίθενται στο τέλος του αρχείου.
 • “x”: Δημιουργία (exclusive creation mode). Δημιουργεί ένα νέο αρχείο για εγγραφή, αλλά εάν το αρχείο υπάρχει ήδη, προκαλείται σφάλμα.
 • “b”: Δυαδική μορφή (binary mode). Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση ή την εγγραφή δεδομένων σε δυαδική μορφή.
 • “t”: Κείμενο (text mode). Αυτό είναι το προεπιλεγμένο και χρησιμοποιείται για την ανάγνωση ή την εγγραφή κειμένου.

Σημειώστε ότι είναι σημαντικό να κλείσετε το ανοιγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο close() μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας για το αρχείο.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων