1.3 Κατηγοριοποίηση Hacker

1.6.1 White Hat Hackers

Η πρώτη κατηγορία Hacker έχουν την ονομασία White Hat Hacker. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι επαγγελματίες οι οποίοι προσλαμβάνονται έναντι αμοιβής από τις εταιρίες για την ανακάλυψη ευπαθειών στα συστήματά τους και διακατέχονται από ηθική και εχεμύθεια.

Το πεδίο δραστηριότητάς τους είναι ο τομέας της πληροφορικής (Information Technology  Technician – IT Technician), με πρωταρχικό στόχο τη θωράκιση της διαδικτυακής επικοινωνίας, τα επιχειρησιακά δίκτυα και υπολογιστικά συστήματα της εταιρίας από τους επίδοξους εισβολείς (Hacker).

Οι ίδιες οι εταιρίες προσλαμβάνουν εξειδικευμένους τεχνικούς (IT Technicians), και στη συγκεκριμένη περίπτωση White Hat Hacker, με σκοπό να γίνει προσπάθεια να εισέλθουν παράνομα στο σύστημα που αφορά είτε διακομιστές είτε μεμονωμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να γίνει έλεγχος ασφάλειας του συστήματος.

Ο κύριος λόγος που γίνεται αυτή η προσπάθεια για την είσοδο στο σύστημα είναι η αποκάλυψη των ευπαθειών και των τρωτών σημείων του προς όφελος της εταιρίας. Εναλλακτικά αυτή η κατηγορία των Hackers αποκαλείται και Ethical Hackers.

[adinserter block=”2″]

1.6.2 Black Hat Hackers

Στον αντίποδα των White Hat Hackers βρίσκονται οι Black Hat Hackers που ο κύριος στόχος τους είναι να προκαλέσουν ζημιά στα συστήματα υπολογιστών και δικτυών στα οποία επιτίθονται. Παραβιάζουν την ασφάλεια του δικτύου αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα και στις υπηρεσίες του δικτύου.

Έχοντας αποκτήσει παράνομα πρόσβαση, καταστρέφουν ή τροποποιούν τα δεδομένα με απρόβλεπτες συνέπειες για τον κάτοχό τους. Σε επίπεδο δικτύου στόχος είναι να το φέρουν σε μια μη λειτουργική κατάσταση.

Μέρος των δραστηριοτήτων τους είναι η επίθεση σε ιστοσελίδες με στόχο την υποκλοπή δεδομένων παραβιάζοντας την ασφάλεια είτε της ιστοσελίδας είτε του διακομιστή (Server). Έχουν την ικανότητα να σπάσουν (Crack) τις εφαρμογές και το λογισμικό καθώς και να ανακτήσουν κωδικούς ασφαλείας για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο ή το σύστημα.

Τα άτομα αυτά έχουν μη ανιδιοτελή στόχος όπως η απόσπαση χρήματων εκβιασμός και άλλα.

[adinserter block=”3″]

1.6.3 Grey Hat Hackers

Η ομάδα των Grey Hat Hackers βρίσκεται στο μέσο των δύο προηγούμενων κατηγοριών. Κληρονομούν τα βασικά χαρακτηρίστηκα των Black Hat Hackers και White Hat Hackers. Η ομάδα αυτή διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης και ήθους. Οι Grey Hat Hackers συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδομένα για ένα υπολογιστικό σύστημα με στόχο την παραβίαση της ασφάλειάς του και την ενημέρωση του εκάστοτε διαχειριστή για τα κενά ασφαλείας και για τις ευπάθειες που υπάρχουν στο σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύουν και τον  τρόπο για την επιδιόρθωσή του. Έχουν την επίγνωση για το τι είναι ορθό και τι λάθος, παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να κάνουν χρήση της ικανότητας τους προς την λάθος – παράνομη κατεύθυνση (K.Bala Chowdappa, S.Subba Lakshmi, P.N.V.S.Pavan Kumar, 2014).

2 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων