1.2 Τι ονομάζεται Hacking – Hacker

1.4 Τι ονομάζεται Hacking

Το Hacking αποτελεί μια προσπάθεια για αντικανονική πρόσβαση σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα ή υπολογιστικό πόρο. Για τη συγκεκριμένη λέξη δεν υπάρχει σαφή μετάφραση στα ελληνικά. Το Hacking δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία ή ένας συγκριμένος τρόπος σκέψης για την εκτέλεσή του.

Το Hacking είναι μια ξεχωριστή ικανότητα ενός ατόμου. Ο ίδιος ο όρος Hacking αναφέρεται σε μια πληθώρα ειδών και τεχνικών εκτέλεσης. Computer Hacking (Hacking σε ηλεκτρονικό υπολογιστή) είναι η πραγματοποίηση αλλαγών σε επίπεδο υλικού αλλά και σε επίπεδο Λογισμικού μέσου του προγραμματισμού με τη δημιουργία εφαρμογών και διεργασιών ώστε να επιφέρει διαφορετική λειτουργία από αυτήν που καθορίζεται από τον κατασκευαστή (Kumar Sunil, Sangam University, May 2018, p. 1).

[adinserter block=”2″]

1.5 Τι ονομάζεται Hacker

Τα πρόσωπα που ασχολούνται με το Hacking συχνά αποκαλούνται Hackers. Ο Hacker είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει μια έφεση στη μάθηση με ενδιαφέρον στα υπολογιστικά συστήματα. Το ενδιαφέρον αφορά τα συστατικά του μέρη και τον τρόπο λειτουργίας τους προσφέροντας βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση. Ο Hacker θεωρείται αυθεντία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαθέτει εξαιρετική γνώση των γλωσσών προγραμματισμού και δικτύων. Σε γενικές γραμμές ένας Hacker είναι ένα άτομο που παρακάμπτει την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων (K.Bala Chowdappa, S.Subba Lakshmi, P.N.V.S.Pavan Kumar, 2014).

2 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων