1.5 Τα σχόλια στην γλώσσα CSS

Τα σχόλια στη γλώσσα CSS χρησιμοποιούνται για να προσθέσουμε εξηγήσεις ή πληροφορίες στον κώδικα μας, χωρίς να επηρεάζουν την εκτέλεση των κανόνων CSS.

Για να προσθέσουμε ένα σχόλιο στον κώδικα CSS, χρησιμοποιούμε τα αρχικά /* για να ξεκινήσουμε το σχόλιο και τα */ για να το τερματίσουμε. Ό,τι βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα σύμβολα θεωρείται σχόλιο και δεν έχει επίδραση στην εφαρμογή των κανόνων CSS.

Παράδειγμα χρήσης σχολίων στη γλώσσα CSS:

/* Αυτό είναι ένα σχόλιο για τον κώδικα CSS */
h1 {
 color: blue; /* Ο τίτλος θα έχει μπλε χρώμα κειμένου */
 font-size: 24px; /* Ο τίτλος θα έχει μέγεθος γραμματοσειράς 24 pixels */
}

/* Αυτό είναι ένα ακόμα σχόλιο */
p {
 text-align: center; /* Το κείμενο θα ευθυγραμμιστεί στο κέντρο */
}

Τα σχόλια μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του κώδικα, στην τεκμηρίωση των αλλαγών ή απλά στο να αφήσουμε σημειώσεις για εμάς ή για άλλους προγραμματιστές που ενδέχεται να δουν τον κώδικα στο μέλλον.

Τα σχόλια σας μπορούν να περιγράψουν τον σκοπό των κανόνων, να προσθέσουν σημειώσεις ή να βοηθήσουν άλλους προγραμματιστές να κατανοήσουν τον κώδικά σας. Είναι καλή πρακτική να προσθέτετε σχόλια για να τεκμηριώσετε τον κώδικά σας και να διευκολύνετε τη συντήρηση και την ανάπτυξή του.

Παράδειγμα:

<style>
/* Αυτό είναι ένα σχόλιο στην CSS */
h1 {
 color: blue;
}
</style>

Το σχόλιο /* Αυτό είναι ένα σχόλιο στην CSS */ αγνοείται από τον περιηγητή και δεν επηρεάζει την εμφάνιση της σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να εξηγήσετε τον κώδικα, να καταγράψετε σημειώσεις ή να διευκολύνετε την κατανόηση του κώδικά σας από άλλους προγραμματιστές.

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια οπουδήποτε στον κώδικα:

Παράδειγμα:

h1 {
 color: blue; /* Αυτό είναι ένα σχόλιο για το χρώμα */
 font-size: 24px; /* Αυτό είναι ένα σχόλιο για το μέγεθος γραμματοσειράς */
}

/* Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο για τον κώδικα CSS */

Σε αυτό το παράδειγμα, προσθέτουμε σχόλια για να εξηγήσουμε το χρώμα και το μέγεθος γραμματοσειράς του στοιχείου <h1>. Επίσης, προσθέτουμε ένα γενικό σχόλιο για να περιγράψουμε τον κώδικα CSS γενικότερα.

Τα σχόλια μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση και τη συντήρηση του κώδικα σας και είναι καλή πρακτική να τα προσθέτετε για να καταγράψετε πληροφορίες και σημειώσεις που θα σας βοηθήσουν στο μέλλον.

Τα σχόλια μπορούν επίσης να καλύπτουν πολλαπλές γραμμές:

[adinserter block=”2″]

Παράδειγμα:

/*
Αυτό είναι ένα σχόλιο που καλύπτει
πολλαπλές γραμμές στον κώδικα CSS.
Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε εδώ
χωρίς να επηρεάζει την εκτέλεση του κώδικα.
*/

Σε αυτό το παράδειγμα, το σχόλιο ξεκινά με /* και τελειώνει με */, καλύπτοντας πολλαπλές γραμμές κώδικα CSS. Μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε κείμενο ή σχόλια που θεωρείτε σκόπιμα εντός αυτού του σχολίου, και δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση του κώδικα.

Η δυνατότητα να προσθέτετε σχόλια που καλύπτουν πολλαπλές γραμμές είναι χρήσιμη όταν θέλετε να καταγράψετε μεγαλύτερα κείμενα ή να απευθύνετε λεπτομερείς εξηγήσεις για τον κώδικά σας.

Από τον οδηγό HTML, έμαθες ότι μπορείς να προσθέσεις σχόλια στον κώδικα HTML σου χρησιμοποιώντας τη σύνταξη <!–…–>.

Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιούμε μια συνδυασμένη μορφή σχολίων HTML και CSS:

<!-- Αυτό είναι ένα σχόλιο HTML -->
<h1 style="color: blue;">Αυτός είναι ο τίτλος</h1>
<!--
 Αυτό είναι ένα σχόλιο που καλύπτει
 πολλαπλές γραμμές στον κώδικα HTML.
 Μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε κείμενο ή σχόλια
 που θεωρείτε σκόπιμα εδώ.
-->
<style>
 /* Αυτό είναι ένα σχόλιο CSS */
 h1 {
  font-size: 24px;
 }
</style>

Σε αυτό το παράδειγμα, προσθέτουμε σχόλια HTML μεταξύ των ετικετών <!-- ... -->, αλλά μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε σχόλια CSS εντός της ετικέτας <style> χρησιμοποιώντας τη σύνταξη /* ... */.

Οι σχόλιο HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσθέσουν σημειώσεις ή πληροφορίες στον κώδικά σας, ενώ τα σχόλια CSS μπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία των κανόνων και τη μορφοποίηση των στοιχείων. Η χρήση συνδυασμένων σχολίων HTML και CSS μπορεί να βοηθήσει στην τεκμηρίωση και στην κατανόηση του κώδικά σας.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων