5.9 Άλλες Μέθοδοι Λιστών στην Python

Οι λίστες στην Python διαθέτουν πολλές χρήσιμες μεθόδους που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη διαχείρισή τους. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές.

Εισαγωγή Στοιχείου σε Συγκεκριμένο Δείκτη

Η μέθοδος insert χρησιμοποιείται για να εισαγάγετε ένα στοιχείο σε μια συγκεκριμένη θέση της λίστας.

numbers = [1, 2, 3, 5]
numbers.insert(3, 4) # Εισάγει το 4 στη θέση με δείκτη 3
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 2, 3, 4, 5]

Προσθήκη Στοιχείου στο Τέλος της Λίστας

Η μέθοδος append προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος της λίστας.

numbers.append(6)
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Προσθήκη Όλων των Στοιχείων μιας Ακολουθίας στο Τέλος της Λίστας

Η μέθοδος extend προσθέτει τα στοιχεία μιας άλλης ακολουθίας στο τέλος της λίστας.

numbers.extend([7, 8])
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Αφαίρεση της Πρώτης Εμφάνισης ενός Στοιχείου

Η μέθοδος remove αφαιρεί την πρώτη εμφάνιση ενός στοιχείου από τη λίστα.

numbers.remove(5)
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]

Άδειασμα Λίστας

Η μέθοδος clear αδειάζει όλα τα στοιχεία της λίστας.

numbers.clear()
print(numbers) # Εμφανίζει []

Μέτρηση των Εμφανίσεων ενός Στοιχείου

Η μέθοδος count επιστρέφει τον αριθμό των φορών που ένα στοιχείο εμφανίζεται στη λίστα.

numbers = [1, 2, 3, 4, 3, 2, 1]
print(numbers.count(2)) # Εμφανίζει 2

Αντιστροφή των Στοιχείων μιας Λίστας

Η μέθοδος reverse αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων μιας λίστας.

numbers.reverse()
print(numbers) # Εμφανίζει [1, 2, 3, 4, 3, 2, 1]

Αντιγραφή Λίστας

Η μέθοδος copy δημιουργεί ένα αντίγραφο της λίστας.

numbers_copy = numbers.copy()
print(numbers_copy) # Εμφανίζει [1, 2, 3, 4, 3, 2, 1]

Οι μέθοδοι των λιστών παρέχουν ευελιξία και δυνατότητες για διάφορες εργασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των λιστών στα προγράμματα Python.

Προσομοίωση Στοίβας (Stack) με Χρήση Λιστών στην Python

Αν και η Python δεν έχει ενσωματωμένο τύπο δεδομένων για την στοίβα (stack), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίστες για να προσομοιώσετε τη λειτουργία μιας στοίβας. Στην στοίβα, το τελευταίο στοιχείο που προστίθεται είναι το πρώτο που αφαιρείται, γνωστό ως Last-In, First-Out (LIFO).

Προσθήκη και Αφαίρεση Στοιχείων στη Στοίβα

 1. Δημιουργία Στοίβας: Αρχικά, δημιουργήστε μια κενή λίστα που θα λειτουργήσει ως στοίβα.
  stack = []
 1. Προσθήκη Στοιχείων (Push): Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο append για να προσθέσετε στοιχεία στη στοίβα.
  stack.append("apple")
  stack.append("banana")
 1. Αφαίρεση Στοιχείων (Pop): Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο pop χωρίς ορίσματα για να αφαιρέσετε και να λάβετε το τελευταίο στοιχείο που προστέθηκε.
  print(stack.pop()) # Επιστρέφει "banana"
  print(stack.pop()) # Επιστρέφει "apple"

Αν καλέσετε την pop σε μια κενή λίστα, θα προκληθεί IndexError. Για να το αποφύγετε, ελέγξτε πρώτα αν η λίστα περιέχει στοιχεία:

  if stack:
    print(stack.pop())
  else:
    print("Η στοίβα είναι άδεια")

Σημείωση για Ουρές (Queues)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λίστες για να προσομοιώσετε ουρές (queues), όπου τα στοιχεία προστίθενται στο τέλος και αφαιρούνται από την αρχή, γνωστό ως First-In, First-Out (FIFO). Για την προσομοίωση μιας ουράς, μπορείτε να χρη

σιμοποιήσετε append για προσθήκη στοιχείων και pop(0) για την αφαίρεση του πρώτου στοιχείου. Ωστόσο, η pop(0) είναι λιγότερο αποδοτική σε λίστες, οπότε συνιστάται η χρήση του τύπου δεδομένων deque από το module collections για πιο αποδοτική προσομοίωση ουρών.

12 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων