Οι πίνακες HTML μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη για κάθε στήλη, γραμμή ή τον σύνολο του πίνακα.

Για να ορίσετε το μέγεθος μιας στήλης στον πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα width στα αντίστοιχα td ή th στοιχεία. Παρακάτω παρατίθενται δύο παραδείγματα:

<table>
 <tr>
  <th style="width: 100px;">Στήλη 1</th>
  <th style="width: 200px;">Στήλη 2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Περιεχόμενο 1</td>
  <td>Περιεχόμενο 2</td>
 </tr>
</table>

Στο παραπάνω παράδειγμα, η πρώτη στήλη (Στήλη 1) έχει πλάτος 100 pixels, ενώ η δεύτερη στήλη (Στήλη 2) έχει πλάτος 200 pixels. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές του width στα δικά σας απαιτούμενα μεγέθη.

Για να ορίσετε το ύψος μιας γραμμής στον πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα height στα αντίστοιχα td ή th στοιχεία.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος του συνολικού πίνακα χρησιμοποιώντας την ιδιότητα width και height απευθείας στο στοιχείο <table>.

Για να ορίσετε το ύψος μιας συγκεκριμένης γραμμής στον πίνακα, προσθέστε την ιδιότητα style στο στοιχείο <tr>:

<table>
 <tr style="height: 50px;">
  <td>Περιεχόμενο 1</td>
  <td>Περιεχόμενο 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Περιεχόμενο 3</td>
  <td>Περιεχόμενο 4</td>
 </tr>
</table>

Στο παραπάνω παράδειγμα, η πρώτη γραμμή του πίνακα έχει ύψος 50 pixels, ενώ η δεύτερη γραμμή θα πάρει το προεπιλεγμένο ύψος, αν δεν ορίσετε κάποιο ειδικό ύψος για αυτήν.

[adinserter block=”2″]

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή του height στις ανάγκες σας για κάθε γραμμή του πίνακα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά ύψη για διάφορες γραμμές του πίνακα.

Φυσικά! Ας δώσουμε ένα αναλυτικό παράδειγμα για να ορίσετε το ύψος μιας συγκεκριμένης γραμμής στον πίνακα HTML:

<style>
table {
 border-collapse: collapse;
}

td, th {
 border: 1px solid black;
 padding: 8px;
}
</style>

<table>
 <tr style="height: 50px;">
  <th>Κεφαλίδα 1</th>
  <th>Κεφαλίδα 2</th>
 </tr>
 <tr style="height: 30px;">
  <td>Περιεχόμενο 1</td>
  <td>Περιεχόμενο 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Περιεχόμενο 3</td>
  <td>Περιεχόμενο 4</td>
 </tr>
</table>

Στο παραπάνω παράδειγμα, η πρώτη γραμμή του πίνακα έχει οριστεί με ύψος 50 pixels με τη χρήση της ιδιότητας style="height: 50px;". Η δεύτερη γραμμή έχει οριστεί με ύψος 30 pixels με την ιδιότητα style="height: 30px;". Οι υπόλοιπες γραμμές του πίνακα θα πάρουν το προεπιλεγμένο ύψος.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές του height σύμφωνα με τις ανάγκες σας για κάθε γραμμή του πίνακα.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων