3.4 Εγγραφη δεδομένων σε αρχείο στην Python

Για να διαγράψετε ένα αρχείο στη γλώσσα προγραμματισμού Python, χρειάζεται να εισαγάγετε το os module και να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση os.remove(). Η σύνταξη είναι η εξής:

import os

# Αφαίρεση αρχείου με τη χρήση της συνάρτησης remove()
os.remove("filename.txt")

Αντικαταστήστε το "filename.txt" με το όνομα του αρχείου που θέλετε να διαγράψετε. Μετά την εκτέλεση αυτού του κώδικα, το αρχείο θα διαγραφεί από το σύστημα αρχείων. Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, καθώς η διαγραφή αρχείων είναι μη αναστρέψιμη και η διαγραφή ενός αρχείου θα το αφαιρέσει οριστικά από το σύστημα αρχείων.

Για να αποφύγετε το να λάβετε ένα σφάλμα, μπορείτε να ελέγξετε αν το αρχείο υπάρχει πριν προσπαθήσετε να το διαγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση os.path.exists():

import os

file_path = "filename.txt"

if os.path.exists(file_path):
    # Εάν το αρχείο υπάρχει, τότε διαγράφεται με τη χρήση της συνάρτησης remove() του module os.
    os.remove(file_path)
else:
    # Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε εκτυπώνεται το μήνυμα "Το αρχείο δεν υπάρχει."
    print("Το αρχείο δεν υπάρχει.")

Ο παραπάνω κώδικας ελέγχει εάν ένα αρχείο με όνομα “filename.txt” υπάρχει στον καθορισμένο διαδρομέα αρχείων. Αν το αρχείο υπάρχει, τότε διαγράφεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση remove() του module os. Αν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε εκτυπώνεται το μήνυμα “Το αρχείο δεν υπάρχει.”

Για να διαγράψετε έναν ολόκληρο φάκελο στην Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο os.rmdir().

import os

# Αφαίρεση φακέλου με τη χρήση της συνάρτησης os.rmdir()
os.rmdir("example_folder")

Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί τη συνάρτηση os.rmdir() για να αφαιρέσει έναν φάκελο με το όνομα “example_folder”.

Η συνάρτηση os.rmdir() χρησιμοποιείται για να διαγράψει έναν κενό φάκελο από το σύστημα αρχείων. Αν ο φάκελος περιέχει αρχεία ή υποφακέλους, η συνάρτηση θα εμφανίσει ένα μήνυμα λάθους. Για να αφαιρέσετε έναν φάκελο που περιέχει αρχεία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση os.remove() για να διαγράψετε τα αρχεία πρώτα, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την os.rmdir() για να αφαιρέσετε τον κενό φάκελο.

Στο παράδειγμα παραπάνω, η συνάρτηση os.rmdir() καλείται με το όνομα φακέλου “example_folder” για να τον αφαιρέσει από το σύστημα αρχείων.

9 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων