Το PIP είναι το εργαλείο διαχείρισης πακέτων της Python, που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση, την αναβάθμιση και τη διαγραφή πακέτων Python.

Σημείωση: Από την έκδοση Python 3.4 και μετά, το PIP περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση της Python ως προεπιλεγμένο εργαλείο.
Ένα πακέτο είναι μια συλλογή αρχείων που περιέχει ένα ή περισσότερα modules και παρέχει λειτουργίες, κλάσεις ή άλλους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια Python εφαρμογή. Τα πακέτα βοηθούν στην οργάνωση του κώδικα και την επαναχρησιμοποίηση των λειτουργιών σε διάφορα έργα.

Τα modules είναι βιβλιοθήκες κώδικα Python που παρέχουν συναρτήσεις, κλάσεις και άλλους οργανωμένους πόρους για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Μπορούν να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα Python για να παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητα και δυνατότητες.

Ακολουθούν οι οδηγίες για την εγκατάσταση ενός πακέτου μέσω του PIP στη γραμμή εντολών του περιβάλλοντος Python:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένο το PIP. Εάν δεν το έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε από την επίσημη σελίδα: https://pypi.org/project/pip/
 2. Ανοίξτε το περιβάλλον γραμμής εντολών (Command Prompt, Terminal) και μεταβείτε στον κατάλογο του script της Python όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το πακέτο.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πακέτο που επιθυμείτε:
pip install <όνομα_πακέτου>

Αντικαταστήστε το <όνομα_πακέτου> με το πραγματικό όνομα του πακέτου που θέλετε να εγκαταστήσετε.

Με αυτόν τον τρόπο, το PIP θα κατεβάσει και θα εγκαταστήσει το πακέτο στο σύστημά σας. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτές τις ενέργειες για να εγκαταστήσετε άλλα πακέτα που χρειάζεστε.

Ένα παράδειγμα είναι να εγκαταστήσετε το πακέτο “camelcase”.

# Παράδειγμα: Λήψη ενός πακέτου με το όνομα "camelcase":
C:\Users\Το_όνομα_σας\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip install camelcase

Αντικαταστήστε το “Το_όνομα_σας” με το όνομα του χρήστη του υπολογιστή σας. Παρακαλώ να σημειώσετε ότι αυτό το παράδειγμα αναφέρεται στο πακέτο “camelcase”, αλλά μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτό το όνομα με οποιοδήποτε άλλο πακέτο θέλετε να κατεβάσετε.

Για να ενσωματώσετε το πακέτο “camelcase” στον κώδικά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δήλωση import στο αρχείο κώδικά σας, όπως φαίνεται παρακάτω:

from camelcase import CamelCase

Με την παραπάνω δήλωση, η κλάση CamelCase από το πακέτο “camelcase” εισάγεται στο πρόγραμμα σας και είναι έτοιμη για χρήση.

Αφού εισάγετε τη βιβλιοθήκη στον κώδικά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις και τις μεθόδους που παρέχει η βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση της κλάσης CamelCase και να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο “hump” για να μετατρέψετε ένα κείμενο σε “καμηλοπερίπτωση” (camel case), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

# Ορισμός της κλάσης CamelCase
c = CamelCase()

# Αρχικοποίηση του κειμένου που θέλουμε να μετατρέψουμε
txt = "hello world"

# Χρήση της μεθόδου hump() της κλάσης CamelCase για τη μετατροπή του κειμένου σε CamelCase
# Η μέθοδος hump() επιστρέφει το μετατραπέντα κείμενο
print(c.hump(txt))

Ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί μια νέα έκδοση CamelCase του κειμένου “hello world” και την εκτυπώνει.

Αρχικά, δημιουργούμε μια νέα έκδοση της κλάσης CamelCase με τη γραμμή c = CamelCase().

Έπειτα, ορίζουμε το αρχικό κείμενο που θέλουμε να μετατρέψουμε στη μεταβλητή txt = "hello world".

Τέλος, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο hump() της κλάσης CamelCase για να μετατρέψουμε το κείμενο σε CamelCase και το εκτυπώνουμε.

Το Python Package Index (PyPI) είναι μια διαδικτυακή βάση δεδομένων που περιλαμβάνει χιλιάδες πακέτα Python τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα έργα σας. Το PyPI προσφέρει μια ευρεία γκάμα πακέτων για διάφορες λειτουργίες, όπως επεξεργασία εικόνων, διαχείριση αρχείων, ανάλυση δεδομένων και πολλές άλλες. Μπορείτε να αναζητήσετε τα πακέτα που σας ενδιαφέρουν και να τα εγκαταστήσετε στο περιβάλλον της Python για να επεκτείνετε τις δυνατότητες της γλώσσας και να επιτύχετε τους στόχους των έργων σας.

Για να αναζητήσετε πακέτα στο PyPI (Python Package Index), μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του PyPI στη διεύθυνση https://pypi.org/. Στην ιστοσελίδα αυτή, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε πακέτα βάσει του ονόματός τους ή των λειτουργιών που παρέχουν.

Αρχικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μηχανή αναζήτησης στην κορυφή της ιστοσελίδας για να βρείτε ένα πακέτο με βάση το όνομά του. Απλά εισαγάγετε το όνομα του πακέτου και πατήστε το κουμπί “Search”. Θα σας παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας, και μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό πακέτο για περισσότερες πληροφορίες.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του PyPI μπορείτε να περιηγηθείτε σε διάφορες κατηγορίες πακέτων που παρέχονται. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πακέτα για διάφορες εφαρμογές και βιβλιοθήκες, όπως πακέτα για επιστημονικούς υπολογισμούς, διαχείριση αρχείων, δικτύωση, γραφικά και πολλά άλλα. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτές τις κατηγορίες για να βρείτε τα πακέτα που σας ενδιαφέρουν.

Γενικά, η ιστοσελίδα του PyPI παρέχει μια πλούσια πηγή πληροφοριών για την εύρεση και τη χρήση πακέτων Python, και μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε νέες δυνατότητες και λειτουργίες για τις ανάγκες σας.

[adinserter block=”2″]

Μόλις εντοπίσετε το πακέτο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το εγκαταστήσετε στο σύστημά σας μέσω της εντολής pip install. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εγκαταστήσετε το πακέτο “numpy”, απλά εκτελέστε την εντολή pip install numpy.

Για να απεγκαταστήσετε ένα πακέτο που έχετε εγκαταστήσει στο σύστημά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή pip uninstall. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για την απεγκατάσταση του πακέτου “camelcase”:

pip uninstall camelcase

Η παραπάνω εντολή θα απεγκαταστήσει το πακέτο “camelcase” από το σύστημά σας. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την εντολή από μια κατάλληλη καταχώρηση τερματικού ή εντολική γραμμή για το αντίστοιχο σύστημα λειτουργίας σας.

Κατά την απεγκατάσταση ενός πακέτου με το PIP, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση για τη διαγραφή του πακέτου. Αφού εκτελέσετε την εντολή pip uninstall camelcase, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα που ζητά από εσάς να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του πακέτου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος που μπορεί να εμφανιστεί στο τερματικό σας:

Uninstalling camelcase-0.2:
 Would remove:
  c:\python37\lib\site-packages\camelcase-0.2.dist-info\*
  c:\python37\lib\site-packages\camelcase\*
Proceed (y/n)?

Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το πακέτο, πληκτρολογήστε “y” και πατήστε Enter. Αν δεν θέλετε να διαγράψετε το πακέτο, πληκτρολογήστε “n” και πατήστε Enter. Αν επιλέξετε “y” για τη διαγραφή του πακέτου, το PIP θα αφαιρέσει το πακέτο από το σύστημά σας.

Για να πάρετε μια λίστα με όλα τα πακέτα που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή “pip list”. Αυτή η εντολή θα επιστρέψει μια λίστα με τα ονόματα όλων των πακέτων που έχετε εγκαταστήσει, μαζί με τις αντίστοιχες εκδόσεις τους.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα εντολής pip list:

pip list

Αυτή η εντολή θα επιστρέψει μια λίστα με όλα τα πακέτα που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημά σας, παρόμοια με το ακόλουθο παράδειγμα:

Package     Version
--------------- -------
camelcase    0.2
numpy      1.18.1
pandas     1.0.1
pip       20.0.2
python-dateutil 2.8.1
pytz      2019.3
setuptools   45.2.0
six       1.14.0

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα και τις εκδόσεις όλων των πακέτων που έχετε εγκαταστήσει στο σύστημά σας.

8 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων