1.4 Ονόματα μεταβλητών στην Python

Στην Python, ισχύουν οι εξής κανόνες για την ονοματολογία των μεταβλητών:

 1. Συνήθως χρησιμοποιούνται λέξεις σε camelCase ή snake_case: Στο camelCase, η πρώτη λέξη ξεκινά με μικρό ή κεφαλαίο γράμμα και οι επόμενες λέξεις ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ., myVariable, firstName). Στο snake_case, οι λέξεις διαχωρίζονται με κάτω παύλα (π.χ., my_variable, first_name). Επιλέγετε το στυλ που σας εξυπηρετεί και ταιριάζει με τον κώδικά σας.
 2. Προτιμήστε περιγραφικά ονόματα: Είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείτε περιγραφικά ονόματα για τις μεταβλητές, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες και να βοηθούν στην κατανόηση του κώδικα. Για παράδειγμα, αν έχετε μια μεταβλητή που αποθηκεύει το όνομα ενός χρήστη, μπορείτε να την ονομάσετε “user_name” ή “username” ανάλογα με το προτιμώμενο στυλ.
 3. Αποφεύγετε τις λέξεις-κλειδιά της Python: Πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση λέξεων-κλειδιών της Python ως ονόματα μεταβλητών, διότι αυτές οι λέξεις έχουν ήδη συγκεκριμένη σημασία στη γλώσσα. Για παράδειγμα, αν ονομάσετε μια μεταβλητή “if” ή “for”, η Python θα τις αναγνωρίσει ως λέξεις-κλειδιά και μπορεί να προκληθούν συντακτικά σφάλματα.

Αυτοί οι κανόνες βοηθούν στη δημιουργία καθαρού και ευανάγνωστου κώδικα στην Python. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τηρείτε τη συνέπεια και την κατανόηση του κώδικα σε ολόκληρο το έργο ή την ομάδα που συμμετέχετε.

Γενικά, η καλή ονοματολογία είναι σημαντική για την κατανόηση του κώδικα από άλλους προγραμματιστές ή από τον ίδιο τον προγραμματιστή σε μεταγενέστερο χρόνο. Επίσης, καλή ονοματολογία μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση σφαλμάτων στον κώδικα και στην αντιμετώπισή τους πιο αποτελεσματικά.

Τέλος, είναι σημαντικό να τηρείται η συνέπεια στην ονοματολογία των μεταβλητών και των συναρτήσεων σε ολόκληρο τον κώδικα, ώστε να είναι ευανάγνωστος και εύκολα κατανοητός από όλους τους προγραμματιστές που θα δουλέψουν πάνω σε αυτόν.

Έγκυρα ονόματα μεταβλητών:

# Ανάθεση τιμής 5 στη μεταβλητή x
x = 5

# Ανάθεση τιμής "Hello" στη μεταβλητή y
y = "Hello"

# Ανάθεση τιμής 42 στη μεταβλητή my_variable
my_variable = 42

# Ανάθεση τιμής "John Doe" στη μεταβλητή user_input
user_input = "John Doe"

Μη έγκυρα ονόματα μεταβλητών:

3d_model = "cube" # Δεν μπορεί να ξεκινήσει με αριθμό
first-name = "John" # Μη αποδεκτό ειδικό χαρακτήρα (π.χ. -)
class = "Math" # Είναι λέξη κλειδί της Python

Πρέπει να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιώντας μη έγκυρα ονόματα μεταβλητών στον κώδικά μας, μπορεί να προκύψουν σφάλματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Για να καταστήσουμε τα ονόματα των μεταβλητών πιο αναγνώσιμα και κατανοητά για άλλους προγραμματιστές και εμάς τους ίδιους στο μέλλον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές.

Η πρώτη τεχνική είναι η camel case, όπου το πρώτο λεκτικό γράφεται με πεζά και τα επόμενα με κεφαλαία γράμματα, χωρίς κενά μεταξύ τους. Για παράδειγμα: myVariableName.

Η δεύτερη τεχνική είναι η Pascal case, όπου το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γράφεται με κεφαλαίο γράμμα, χωρίς κενά μεταξύ τους. Για παράδειγμα: MyVariableName.

Η τρίτη τεχνική είναι η snake case, όπου τα λεκτικά γράφονται με πεζά και χρησιμοποιείται ένα κάτω παύλα για να διαχωρίζει τα λεκτικά. Για παράδειγμα: my_variable_name.

Πέραν αυτών, πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση ονομάτων μεταβλητών που αρχίζουν με αριθμούς, περιέχουν κενά ή ειδικούς χαρακτήρες, είναι πολύ μακριά ή δεν αντικατοπτρίζουν ακριβώς τη λειτουργία της μεταβλητής. Για παράδειγμα, μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το ύψος ενός ανθρώπου μπορεί να ονομαστεί “height” αντί για “x”.

Τέλος, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε συνεπή ονόματα μεταβλητών σε ολόκληρο το πρόγραμμά μας, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο το διάβασμα και η κατανόηση του κώδικα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κοινών συμβάσεων ονομασίας για τους τύπους δεδομένων, τις συναρτήσεις και τις μεταβλητές.

Μερικά παραδείγματα με βελτιωμένα ονόματα μεταβλητών:

 • firstName
 • last_name
 • age_of_user
 • numberOfStudents
 • user_address
 • productPrice
 • shippingAddress
 • car_model
 • company_name
7 Ιουνίου, 2023
top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Εντοπίστηκε αποκλεισμός διαφημίσεων!!! - Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων