5.1 Ακολουθίες: Λίστες και Πλειάδες (Tuples) – Εισαγωγή

Στα δύο τελευταία κεφάλαια, γνωρίσαμε εν συντομία τους τύπους ακολουθιών λίστας και πλειάδας (tuple) για την αναπαράσταση διατεταγμένων συλλογών αντικειμένων. Οι συλλογές είναι δομές δεδομένων που περιλαμβάνουν σχετικά δεδομένα. Παραδείγματα συλλογών περιλαμβάνουν τα αγαπημένα σας τραγούδια στο smartphone σας, τη λίστα επαφών σας, τα βιβλία μιας βιβλιοθήκης, τα χαρτιά σε ένα παιχνίδι χαρτιών, τους παίκτες της αγαπημένης σας αθλητικής ομάδας, τις μετοχές σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, τους ασθενείς σε μια μελέτη καρκίνου και μια λίστα αγορών. Οι ενσωματωμένες συλλογές της Python σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε και να προσπελάσετε τα δεδομένα με βολικό και αποδοτικό τρόπο. Σε αυτό το κεφάλαιο, συζητάμε πιο αναλυτικά τις λίστες και τις πλειάδες.

Θα παρουσιάσουμε κοινούς χειρισμούς λιστών και πλειάδων. Θα δείτε ότι οι λίστες (οι οποίες είναι τροποποιήσιμες) και οι πλειάδες (οι οποίες δεν είναι) έχουν πολλές κοινές δυνατότητες. Κάθε μία μπορεί να περιέχει αντικείμενα του ίδιου ή διαφορετικών τύπων. Οι λίστες μπορούν να αλλάζουν δυναμικά μέγεθος κατά την εκτέλεση, μεγαλώνοντας και σμικραίνοντας. Θα συζητήσουμε τις μονοδιάστατες και δισδιάστατες λίστες.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, δείξαμε την παραγωγή τυχαίων αριθμών και προσομοιώσαμε το ρίξιμο ενός έξι-πλευρου ζαριού. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με την επόμενη ενότητα “Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων”, η οποία χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες οπτικοποίησης Seaborn και Matplotlib για τη διαδραστική ανάπτυξη στατικών γραφημάτων ράβδου που περιέχουν τις συχνότητες του ζαριού. Στην ενότητα “Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων” του επόμενου κεφαλαίου, θα παρουσιάσουμε μια κινούμενη οπτικοποίηση, όπου το γράφημα ράβδου αλλάζει δυναμικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ρίψεων του ζαριού – θα δείτε τον νόμο των μεγάλων αριθμών “σε δράση”.

11 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων