Στην Python, υπάρχουν τρεις δηλώσεις επιλογής που εκτελούν κώδικα βάσει μιας συνθήκης που αξιολογείται ως True ή False:

  1. Η δήλωση “if” εκτελεί μια ενέργεια αν η συνθήκη είναι True, αλλιώς παραλείπει την ενέργεια αν η συνθήκη είναι False.
  2. Η δήλωση “if…else” εκτελεί μια ενέργεια αν η συνθήκη είναι True, διαφορετικά εκτελεί μια διαφορετική ενέργεια.
  3. Η δήλωση “if…elif…else” εκτελεί μία από πολλές διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με την αληθή ή ψευδή φύση αρκετών συνθηκών.

Οπουδήποτε μπορεί να τοποθετηθεί μια μοναδική ενέργεια, μπορεί να τοποθετηθεί και μια ομάδα ενεργειών.

Επιπλέον, η Python παρέχει δύο δηλώσεις επανάληψης:

  1. Η δήλωση “while” επαναλαμβάνει μια ενέργεια (ή μια ομάδα ενεργειών) όσο μια συνθήκη παραμένει True.
  2. Η δήλωση “for” επαναλαμβάνει μια ενέργεια (ή μια ομάδα ενεργειών) για κάθε στοιχείο σε μια ακολουθία στοιχείων.

Αυτές οι δηλώσεις επιλογής και επανάληψης επιτρέπουν τον έλεγχο της ροής του προγράμματός μας και την επανάληψη ενεργειών με βάση συνθήκες και ακολουθίες στοιχείων.

Λέξεις-Κλειδιά στην Python

Οι λέξεις “if,” “elif,” “else,” “while,” “for,” “True,” και “False” είναι λέξεις-κλειδιά της Python. Η χρήση μιας λέξης-κλειδιού ως αναγνωριστικού, όπως το όνομα μιας μεταβλητής, είναι σφάλμα σύνταξης. Ο παρακάτω πίνακας απαριθμεί τις λέξεις-κλειδιά της Python:

and as assert async await
break class continue def del
elif else except False finally
for from global if import
in is lambda None nonlocal
not or pass raise return
True try while with yield

Αυτές οι λέξεις-κλειδιά έχουν ειδικό νόημα στην Python και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ονόματα μεταβλητών ή συναρτήσεων στον κώδικά μας.

10 Ιανουαρίου, 2024
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων