1.7 Οι κύριες διαφορές μεταξύ του HTML και του XHTML

Το XHTML είναι μια πιο αυστηρή, περισσότερο βασισμένη σε XML έκδοση της HTML.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ του HTML και του XHTML είναι οι εξής:

 1. Σύνταξη: Το XHTML ακολουθεί τη σύνταξη του XML, που σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες για το κλείσιμο των ετικετών και τη δομή του κώδικα. Αντίθετα, το HTML είναι πιο ευέλικτο όσον αφορά τη σύνταξη και επιτρέπει περισσότερα περιθώρια για απλούστευση και ευκολία χρήσης.
 2. Συμβατότητα με το XML: Το XHTML είναι απόλυτα συμβατό με τη μορφή του XML, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες XML τεχνολογίες. Αυτό το καθιστά πιο κατάλληλο για ορισμένες εφαρμογές, όπως η επεξεργασία δεδομένων.
 3. Αυστηρότητα: Το XHTML είναι αυστηρότερο από το HTML όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρές πρακτικές κωδικοποίησης, όπως το κλείσιμο όλων των ετικετών, η χρήση σωστών γραμματοσειρών και η αποφυγή ορισμένων συντακτικών λαθών.
 1. Αντιμετώπιση σφαλμάτων: Οι πιο αυστηροί κανόνες του XHTML σημαίνουν ότι τα συντακτικά λάθη και οι μη έγκυρες καταστάσεις συνήθως οδηγούν σε σφάλματα. Αντίθετα, το HTML είναι πιο επιεικές στα συντακτικά λάθη και πιθανόν να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και με μη έγκυρο κώδικα.

Ως γενικός κανόνας, η επιλογή μεταξύ HTML και XHTML εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του έργου σας. Εάν απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες XML και συμβατότητα με άλλες XML τεχνολογίες, το XHTML είναι μια καλή επιλογή. Αντίθετα, εάν προτιμάτε πιο απλή σύνταξη και ευελιξία, το HTML είναι μια καλή επιλογή.

Οι πιο σημαντικές διαφορές από το HTML είναι οι εξής:

 1. Η ετικέτα <!DOCTYPE> είναι υποχρεωτική: Στο XHTML, πρέπει να δηλώνεται η τύπος του εγγράφου με τη χρήση της ετικέτας <!DOCTYPE>. Αυτή η ετικέτα καθορίζει την έκδοση της XHTML που χρησιμοποιείται και είναι υποχρεωτική σε κάθε σελίδα.
 2. Το γνώρισμα xmlns στην ετικέτα <html> είναι υποχρεωτικό: Στο XHTML, η ετικέτα <html> πρέπει να περιλαμβάνει το γνώρισμα xmlns (XML namespace). Αυτό το γνώρισμα καθορίζει το XML namespace για το έγγραφο XHTML.
 3. Οι ετικέτες <html>, <head>, <title> και <body> είναι υποχρεωτικές: Στο XHTML, αυτές οι ετικέτες πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σελίδα και να είναι σωστά δομημένες και κλεισμένες.
 4. Οι στοιχεία πρέπει να είναι πάντα σωστά εμπεριεγραμμένα: Στο XHTML, τα στοιχεία πρέπει να είναι πάντα σωστά εμπεριεγραμμένα και κλεισμένα με τη σωστή σειρά. Δηλαδή, αν έχετε ένα άνοιγμα ετικέτας, πρέπει να την κλείσετε σωστά πριν προχωρήσετε σε άλλες ετικέτες.
 5. Οι ετικέτες πρέπει να είναι πάντα κλεισμένες: Στο XHTML, όλες οι ετικέτες πρέπει να κλείνουν, ακόμα και αν δεν περιέχουν περιεχόμενο. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα <br />, πρέπει να είναι κλειστή ως <br /> και όχι απλά <br>.
 6. Οι ετικέτες πρέπει να είναι πάντα σε πεζά γράμματα: Στο XHTML, όλες οι ετικέτες πρέπει να γράφονται σε πεζά γράμματα (lowercase). Οι πεζές και κεφαλαίες γράμματα θεωρούνται διαφορετικά και η μη τήρηση αυτού του κανόνα θεωρείται μη έγκυρη σύνταξη.
 7. Τα ονόματα των γνωρισμάτων πρέπει να είναι πάντα σε πεζά γράμματα: Όπως και οι ετικέτες, τα ονόματα των γνωρισμάτων πρέπει να είναι πάντα σε πεζά γράμματα.
 8. Οι τιμές των γνωρισμάτων πρέπει να είναι πάντα ενθυλακωμένες: Στο XHTML, οι τιμές των γνωρισμάτων πρέπει να είναι πάντα ενθυλακωμένες σε εισαγωγικά, είτε μονά είτε διπλά.
 9. Η ελαχιστοποίηση γνωρισμάτων απαγορεύεται: Στο XHTML, δεν επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση γνωρισμάτων. Κάθε γνώρισμα πρέπει να έχει την πλήρη μορφή του με το όνομα του γνωρίσματος και την τιμή του.

Αυτές είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του XHTML και του HTML. Η τήρηση αυτών των κανόνων εξασφαλίζει έγκυρη σύνταξη και ανταποκρίνεται στα αυστηρά πρότυπα του XHTML.

[adinserter block=”2″]

XHTML – Η δήλωση είναι υποχρεωτική
Ένα έγγραφο XHTML πρέπει να έχει μια δήλωση XHTML .

Οι ετικέτες , , και <body> πρέπει επίσης να είναι παρόντες, και το γνώρισμα xmlns στην ετικέτα <html> πρέπει να καθορίζει το xml namespace για το έγγραφο.</p>

XHTML – Η δήλωση <!DOCTYPE ….> είναι υποχρεωτική
Ένα έγγραφο XHTML πρέπει να έχει μια δήλωση XHTML <!DOCTYPE>.
Οι ετικέτες <html>, <head>, <title> και <body> πρέπει επίσης να είναι παρόντες, και το γνώρισμα xmlns στην ετικέτα <html> πρέπει να καθορίζει το xml namespace για το έγγραφο.
Παρακάτω παραθέτω ένα παράδειγμα κώδικα για ένα XHTML έγγραφο που περιλαμβάνει τη δήλωση <!DOCTYPE> και τις απαιτούμενες ετικέτες:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Τίτλος Σελίδας</title>
</head>
<body>
 <h1>Αυτό είναι ένα παράδειγμα XHTML ιστοσελίδας</h1>
 <p>Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας!</p>
</body>
</html>

Σε αυτό το παράδειγμα, η δήλωση <!DOCTYPE> καθορίζει την έκδοση του XHTML που χρησιμοποιείται και την DTD (Document Type Definition) που το συνοδεύει. Η ετικέτα <html> περιέχει το γνώρισμα xmlns που ορίζει το xml namespace του έγγραφου. Η ετικέτα <head> περιέχει τον τίτλο της σελίδας και η ετικέτα <body> περιλαμβάνει το περιεχόμενο της σελίδας.

Αυτό το παράδειγμα παρουσιάζει τη βασική δομή ενός XHTML έγγραφου. Μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο και τις ετικέτες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Στο XHTML, τα στοιχεία πρέπει πάντα να είναι σωστά εμφωλευμένα μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

<div>
 <p>Αυτό είναι ένα παράδειγμα κειμένου εντός ενός κουτιού.</p>
 <ul>
  <li>Στοιχείο 1</li>
  <li>Στοιχείο 2</li>
 </ul>
</div>

Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο <p> είναι εμφωλευμένο μέσα στο στοιχείο <div>, και το στοιχείο <ul> είναι εμφωλευμένο μέσα στο στοιχείο <div>. Επίσης, τα στοιχεία <li> είναι εμφωλευμένα μέσα στο στοιχείο <ul>. Αυτή η δομή δείχνει τη σωστή εμφύτευση και εμφάνιση των στοιχείων.

Είναι σημαντικό να τηρείτε τις σωστές σχέσεις εμφύτευσης μεταξύ των στοιχείων σε ένα XHTML έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε σωστά τις ετικέτες και τηρείτε την ιεραρχία των στοιχείων για να διατηρήσετε ένα έγκυρο XHTML κώδικα.

Στο XHTML, τα άδεια στοιχεία (empty elements) πρέπει πάντα να κλείνουν, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

<br />
<hr />
<img src="example.jpg" alt="Παράδειγμα εικόνας" />

Στο παράδειγμα αυτό, τα στοιχεία <br />, <hr /> και <img> είναι άδεια στοιχεία, δηλαδή δεν περιέχουν κείμενο ή άλλα εμφωλευμένα στοιχεία. Ωστόσο, στο XHTML, αυτά τα άδεια στοιχεία πρέπει να κλείνουν με μια κάθετο / στο τέλος της ετικέτας, όπως φαίνεται στα παραδείγματα παραπάνω.

Επισημαίνω ότι η χρήση της μορφής <br />, <hr />, <img /> για την κλειστή μορφή των άδειων στοιχείων είναι υποχρεωτική στο XHTML.

Στο XHTML, τα ονόματα των στοιχείων πρέπει πάντα να είναι γραμμένα με πεζά γράμματα (lowercase), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

<div>
 <p>Αυτό είναι ένα παράδειγμα κειμένου εντός ενός κουτιού.</p>
</div>

Σε αυτό το παράδειγμα, οι ετικέτες <div> και <p> γράφονται με πεζά γράμματα. Αυτή η κανόνας του lowercase είναι υποχρεωτικός στο XHTML και βοηθά στη διατήρηση της συνοχής και συμβατότητας με τα πρότυπα.

Σημειώνω ότι η τήρηση του lowercase είναι σημαντική για την έγκυρη σύνταξη και τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του XHTML.

[adinserter block=”3″]

Στο XHTML, τα ονόματα των γνωρισμάτων (attributes) πρέπει πάντα να είναι γραμμένα με πεζά γράμματα (lowercase), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

<img src="example.jpg" alt="Παράδειγμα εικόνας" />

Στο παράδειγμα αυτό, τα γνωρίσματα (attributes) src και alt γράφονται με πεζά γράμματα. Αυτή η πρακτική είναι υποχρεωτική στο XHTML και συνεισφέρει στην ομοιομορφία και συμβατότητα με τα πρότυπα.

Επισημαίνω ότι η τήρηση του lowercase για τα ονόματα των γνωρισμάτων είναι σημαντική για την έγκυρη σύνταξη και τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του XHTML.

Στο XHTML, οι τιμές των γνωρισμάτων (attribute values) πρέπει πάντα να είναι ενθυλακωμένες σε εισαγωγικά, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

<a href="https://www.example.com">Παράδειγμα συνδέσμου</a>

Στο παράδειγμα αυτό, η τιμή του γνωρίσματος (attribute) href είναι ενθυλακωμένη σε διπλά εισαγωγικά. Αυτή η πρακτική είναι υποχρεωτική στο XHTML και συνεισφέρει στην έγκυρη σύνταξη και συμβατότητα με τα πρότυπα.

Σημειώνω ότι η τήρηση του ενθυλακώματος των τιμών των γνωρισμάτων με εισαγωγικά (είτε μονά είτε διπλά) είναι σημαντική για την έγκυρη σύνταξη και τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του XHTML.

Στο XHTML, η ελαχιστοποίηση γνωρισμάτων (attribute minimization) απαγορεύεται. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα γνωρίσματα πρέπει να έχουν την πλήρη μορφή τους, δηλαδή να περιλαμβάνουν τόσο το όνομα όσο και την τιμή τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

<input type="text" name="username" />

Στο παράδειγμα αυτό, το γνώρισμα (attribute) type και το γνώρισμα name έχουν την πλήρη μορφή τους, με τόσο το όνομα όσο και την τιμή τους.

Η απαγόρευση της ελαχιστοποίησης γνωρισμάτων στο XHTML εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και επιτρέπει την ακριβή περιγραφή των γνωρισμάτων και των τιμών τους.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων