Κεφαλίδες HTML
Οι κεφαλίδες HTML είναι τίτλοι ή υπότιτλοι που θέλετε να εμφανίσετε σε μια ιστοσελίδα.

Οι κεφαλίδες HTML ορίζονται χρησιμοποιώντας τις ετικέτες h1 έως h6, όπως παρακάτω:

<h1>Αυτή είναι η μεγαλύτερη κεφαλίδα</h1>
<h2>Αυτή είναι μια μικρότερη κεφαλίδα</h2>
<h3>Και αυτή είναι ακόμα μικρότερη κεφαλίδα</h3>

Η ετικέτα h1 χρησιμοποιείται για τη μεγαλύτερη κεφαλίδα, ενώ η ετικέτα h6 χρησιμοποιείται για τη μικρότερη κεφαλίδα. Η χρήση σωστών κεφαλίδων HTML είναι σημαντική για την ορθή δομή και ανάγνωση της ιστοσελίδας σας από τους χρήστες και τους μηχανισμούς αναζήτησης.

Κεφαλίδες HTML
Οι κεφαλίδες HTML ορίζονται με τις ετικέτες <h1> έως <h6>.

Η ετικέτα <h1> ορίζει την πιο σημαντική κεφαλίδα σε μια ιστοσελίδα, ενώ η ετικέτα <h6> ορίζει την λιγότερο σημαντική κεφαλίδα.

Παραδείγματα:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Το πρώτο μου έγγραφο HTML</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Αυτή είναι η κεφαλίδα 1</h1>
  <h2>Αυτή είναι η κεφαλίδα 2</h2>
  <h3>Αυτή είναι η κεφαλίδα 3</h3>
  <h4>Αυτή είναι η κεφαλίδα 4</h4>
  <h5>Αυτή είναι η κεφαλίδα 5</h5>
  <h6>Αυτή είναι η κεφαλίδα 6</h6>
 </body>
</html>

Σημειώνεται ότι οι κεφαλίδες HTML δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την αλλαγή του μεγέθους του κειμένου, αλλά και για τη διάκριση του περιεχομένου στη σελίδα.

[adinserter block=”2″]

Οι Κεφαλίδες Είναι Σημαντικές
Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις κεφαλίδες για να ευρεθεί η δομή και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σας.

Οι χρήστες συνήθως γρήγορα περνούν τα μάτια τους πάνω από τις κεφαλίδες στην σελίδα για να πάρουν μια γρήγορη εικόνα του περιεχομένου της σελίδας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται κεφαλίδες για να δείξουν τη δομή του κειμένου.

Οι κεφαλίδες <h1> πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις κύριες κεφαλίδες, ακολουθούμενες από τις κεφαλίδες <h2> για δευτερεύουσες κεφαλίδες, και ούτω καθεξής με τις λιγότερο σημαντικές κεφαλίδες <h3>, <h4>, κ.λπ.

Μεγαλύτερες Κεφαλίδες Κάθε κεφαλίδα HTML έχει ένα προεπιλεγμένο μέγεθος. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος για οποιαδήποτε κεφαλίδα με το χαρακτηριστικό style, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα CSS font-size:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Το πρώτο μου έγγραφο HTML</title>
 </head>
 <body>
  <h1 style="font-size: 36px">
   Αυτή είναι μια κεφαλίδα μεγαλύτερου μεγέθους
  </h1>
  <h2 style="font-size: 24px">
   Αυτή είναι μια κεφαλίδα λίγο μικρότερου μεγέθους
  </h2>
  <h3>Αυτή είναι η κεφαλίδα 3</h3>
  <h4>Αυτή είναι η κεφαλίδα 4</h4>
  <h5>Αυτή είναι η κεφαλίδα 5</h5>
  <h6>Αυτή είναι η κεφαλίδα 6</h6>
 </body>
</html>

Στο παραπάνω παράδειγμα, ορίζουμε το μέγεθος της κεφαλίδας μέσω του χαρακτηριστικού style και της ιδιότητας CSS font-size. Οι αριθμοί που δίνονται στο font-size αντιστοιχούν στα pixels και καθορίζουν το μέγεθος του κειμένου της κεφαλίδας.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων