3.8 Εγκατάσταση εικονικής μηχανής Windows

Στο εικονικό εργαστήριο χρειάζονται και εικονικές μηχανές με λειτουργικό σύστημα Windows  και υπάρχουν δύο τρόποι για να εισαχθούν. Ο πρώτος τρόπος είναι  να φορτωθεί το λειτουργικό μέσω εικόνας ISO όπως κάναμε για το Ubuntu. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει λήψη μιας έκδοσης Windows σε μορφή εικονικής μηχανής από την επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη ακολουθείται ένας από τους δύο παραπάνω τρόπους των προηγούμενων ενοτήτων. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση με την εκκίνηση της εικονικής μηχανής τα Windows 10 ξεκινούν την οθόνη καλωσορίσματος. Από το μενού επιλέγονται οι Συσκευές (Devices) και στη συνέχεια η Εισαγωγή εικονικού δίσκου εργαλείων (Insert guest addition CD image), ακολουθούνται τα βήματα εγκατάστασης και μετά το πέρας της διαδικασία θα γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι απαραίτητο να υπάρχει επικοινωνία για μεταφορά δεδομένων και αρχείων μεταξύ πραγματικής και εικονική μηχανής ή και μεταξύ των εικονικών μηχανών και αυτό επιτυγχάνεται με τους κοινόχρηστους φακέλους. Οι κοινόχρηστοι φάκελοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν ένα κοινό χώρο για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του κεντρικού υπολογιστή και της εικονικής μηχανής.

Μπορεί να προστεθεί ένας κοινόχρηστος φάκελος πατώντας στην επιλογή κοινόχρηστοι φάκελοι (Shared Folders) επιλέγοντας το εικονίδιο με τον φάκελο που έχει ένα συν επάνω. Επιλέγεται ο φάκελος VMShare που δημιουργήθηκε και έπειτα αυτόματη προσάρτηση στη μηχανή.

2 Μαΐου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων