1.3 Σύνταξη κώδικα στην γλώσσα C#

Σύνταξη C#
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, δημιουργήσαμε ένα αρχείο C# με το όνομα Program.cs και χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω κώδικα για να εκτυπώσουμε το “Hello World” στην οθόνη:

using System;

namespace MyConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello, world!");
    }
  }
}

Ας αναλύσουμε τη σύνταξη αυτού του κώδικα:

 • Η γραμμή using System; δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε το namespace System, το οποίο περιέχει τις βασικές κλάσεις και τις δομές δεδομένων της C#.
 • Ο ορισμός namespace MyConsoleApp δηλώνει ένα namespace με το όνομα MyConsoleApp. Ένα namespace είναι ένας τρόπος οργάνωσης του κώδικα και της λειτουργικότητας σε λογικές οντότητες.
 • Η δήλωση class Program δημιουργεί μια κλάση με το όνομα Program. Οι κλάσεις είναι οι βασικές μονάδες οργάνωσης του κώδικα στην C#.
 • Η μέθοδος static void Main(string[] args) είναι η κύρια μέθοδος που εκτελείται όταν ξεκινά το πρόγραμμα. Η μέθοδος Main είναι η είσοδος του προγράμματος και από εκεί ξεκινά η εκτέλεση του κώδικα.
 • Η εντολή Console.WriteLine("Hello, world!"); χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει το μήνυμα “Hello, world!” στην κεντρική οθόνη. Η Console.WriteLine είναι μια μέθοδος της κλάσης Console που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ενός μηνύματος στην κονσόλα.

Αυτή είναι μια απλή παρουσίαση της σύνταξης C# που χρησιμοποιήσαμε για το παράδειγμα “Hello, world!”. Στα επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα διάφορα στοιχεία της σύνταξης C# και θα μάθουμε περισσότερα για την ανάπτυξη εφαρμογών σε C#.

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων