1.2 Εγκατάσταση και χρήση της γλώσσας C++

Για να ξεκινήσετε να προγραμματίζετε σε C++, θα χρειαστείτε δύο πράγματα:

  1. Έναν επεξεργαστή κειμένου, όπως το Notepad++, για να γράψετε τον κώδικά σας σε C++.
  2. Έναν μεταγλωττιστή, όπως το GCC (GNU Compiler Collection), που θα μετατρέψει τον κώδικά σας σε μια μορφή που ο υπολογιστής σας θα μπορεί να εκτελέσει.

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι επεξεργαστές κειμένου και μεταγλωττιστές που μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Σε αυτό το μάθημα, ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που συνδυάζει τον επεξεργαστή κειμένου και τον μεταγλωττιστή σε ένα πακέτο.

Για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε C++, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE – Integrated Development Environment), το οποίο παρέχει εργαλεία για την επεξεργασία και τη μεταγλώττιση του κώδικα.

Ορισμένα δημοφιλή IDE για τη C++ περιλαμβάνουν το Code::Blocks, το Eclipse και το Visual Studio. Αυτά τα περιβάλλοντα ανάπτυξης είναι δωρεάν και παρέχουν πλούσια λειτουργικότητα για την επεξεργασία και την αποσφαλμάτωση του κώδικα C++.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν επίσης web-based IDE που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά η λειτουργικότητά τους είναι πιο περιορισμένη.

Για το μάθημά μας, θα χρησιμοποιήσουμε το Code::Blocks, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα καλό εργαλείο για αρχάριους.

Για να εγκαταστήσετε το Code::Blocks, μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση στη διεύθυνση http://www.codeblocks.org/. Κατεβάστε το αρχείο mingw-setup.exe, το οποίο θα εγκαταστήσει το περιβάλλον ανάπτυξης με έναν ενσωματωμένο μεταγλωττιστή.

Ας ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα C++.

Για να ξεκινήσουμε, ανοίξτε το περιβάλλον ανάπτυξης Codeblocks και πηγαίνετε στο μενού “Αρχείο” > “Νέο” > “Κενό αρχείο”.

Στο νέο αρχείο, γράψτε τον παρακάτω κώδικα C++:

#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}

Αποθηκεύστε το αρχείο ως “myfirstprogram.cpp” επιλέγοντας το μενού “Αρχείο” > “Αποθήκευση ως”.

Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο μενού “Build” και επιλέξτε την επιλογή “Build and Run” για να εκτελέσετε το πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης θα εμφανιστεί στο παράθυρο εξόδου και θα παρουσιάζει το μήνυμα:

Hello, World!

Αυτό υποδηλώνει ότι ο κώδικάς μας είναι λειτουργικός και εκτελείται σωστά.

21 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων