Προκειμένου να εκτυπώσετε τιμές ή να εμφανίσετε κείμενο στη γλώσσα C, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση printf().

Η σύνταξη είναι η εξής:

printf("κείμενο");

Το “κείμενο” μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό χαρακτήρων, αριθμών και συμβόλων. Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή εκτυπώνει το κείμενο “Γεια σου, Κόσμε!” στην οθόνη:

printf("Γεια σου, Κόσμε!");

Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε μια μεταβλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς μορφοποίησης %d (για ακέραιους αριθμούς), %f (για δεκαδικούς αριθμούς) και %s (για αλφαριθμητικά) στη συνάρτηση printf():

int x = 5;
printf("Η τιμή του x είναι %d", x);

Σε αυτό το παράδειγμα, η μεταβλητή x εμφανίζεται μαζί με το κείμενο “Η τιμή του x είναι”. Ο κωδικός %d οδηγεί τη συνάρτηση printf() να αντικαταστήσει τον κωδικό %d με την τιμή της μεταβλητής x.

Μπορείτε να επεκτείνετε τη χρήση της συνάρτησης printf() με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά για τη μορφοποίηση της έξοδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε %c για να εκτυπώσετε έναν χαρακτήρα, %u για έναν ακέραιο αριθμό χωρίς πρόσημο, %e για την επιστημονική αναπαράσταση δεκαδικών αριθμών και πολλά άλλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες φορές χρειάζεστε τη συνάρτηση printf(). Ωστόσο, πρέπει να σημειώσετε ότι η printf() δεν εισάγει αυτόματα μια νέα γραμμή στο τέλος της έξοδου. Αυτό σημαίνει ότι αν επιθυμείτε να μεταβείτε σε μια νέα γραμμή μετά την εκτύπωση, πρέπει να προσθέσετε χειροκίνητα τον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (\n) στο τέλος της συμβολοσειράς που περνάτε στην printf().

Για να προσθέσετε μια νέα γραμμή στην έξοδο ενός προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακολουθία απόδρασης \n, όπως στο παράδειγμα:

printf("Hello, World!\n");

Η ακολουθία \n αναπαριστά τον χαρακτήρα νέας γραμμής και προκαλεί τη μετακίνηση της έξοδος στην επόμενη γραμμή. Έτσι, μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής εκτύπωσης, το μήνυμα “Hello, World!” θα εμφανιστεί στην οθόνη, ακολουθούμενο από μια νέα γραμμή.

16 Ιουνίου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων