Ένας απλός επεξεργαστής κειμένου είναι αρκετός για να μάθετε HTML και να γράψετε κώδικα HTML χειροκίνητα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κατασκευάσετε ιστοσελίδες.

Οι επεξεργαστές κειμένου όπως το Notepad στα Windows ή το TextEdit στο Mac είναι κατάλληλοι για τη σύνταξη κώδικα HTML και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επιπλέον κόστος. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα επεξεργαστές κειμένου, όπως το Notepad++, το Atom και το Visual Studio Code.

Εκτός από τους επεξεργαστές κειμένου, υπάρχουν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDEs) που σας βοηθούν να δημιουργήσετε ιστοσελίδες με περισσότερη ευκολία και αποτελεσματικότητα. Αυτά τα περιβάλλοντα συνήθως περιλαμβάνουν εργαλεία όπως τη σύνταξη κώδικα, τη διαχείριση αρχείων, τη δυνατότητα προεπισκόπησης και τη διαχείριση εκδόσεων. Ορισμένα παραδείγματα δημοφιλών IDEs περιλαμβάνουν το Dreamweaver, το Visual Studio και το WebStorm.

Ανεξάρτητα από το εργαλείο που χρησιμοποιείτε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη σύνταξη του HTML και του CSS, καθώς και τις βασικές αρχές της ανάπτυξης ιστοσελίδων. Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ιστοσελίδες που είναι ευανάγνωστες, προσβάσιμες και συμβατές με διάφορους περιηγητές και συσκευές.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν επίσης online εργαλεία και πλατφόρμες που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ιστοσελίδες χωρίς την ανάγκη να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό στον υπολογιστή σας. Αυτά τα εργαλεία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ιστοσελίδες μέσω ενός παρόμοιου περιβάλλοντος όπως τα παραδοσιακά IDEs, αλλά απαιτούν μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο και μπορεί να έχουν περιορισμένες δυνατότητες σε σύγκριση με τα πλήρη IDEs.

Οι ιστοσελίδες μπορούν να δημιουργηθούν και να τροποποιηθούν με τη χρήση επαγγελματικών επεξεργαστών HTML.

[adinserter block=”2″]

Ωστόσο, για τη μάθηση του HTML σας συνιστούμε έναν απλό επεξεργαστή κειμένου όπως το Notepad (PC) ή το TextEdit (Mac).

Πιστεύουμε ότι η χρήση ενός απλού επεξεργαστή κειμένου είναι ένας καλός τρόπος για να μάθετε HTML.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε την πρώτη σας ιστοσελίδα με το Notepad ή το TextEdit.

 1. Ανοίξτε το Notepad ή το TextEdit.
 2. Εισάγετε τον ακόλουθο κώδικα HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Το πρώτο μου web page</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Αυτό είναι ένας τίτλος</h1>
  <p>Αυτό είναι ένα παράγραφος.</p>
 </body>
</html>
 1. Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα “mypage.html” στον επιθυμητό φάκελο στον υπολογιστή σας.
 2. Άνοιξτε το αρχείο “mypage.html” στον περιηγητή σας για να δείτε τη σελίδα σας σε λειτουργία.

Αυτά είναι τα βασικά βήματα για να δημιουργήσετε μια απλή σελίδα HTML με το Notepad ή το TextEdit. Μπορείτε να τροποποιήσετε τον κώδικα HTML όπως επιθυμείτε και να δοκιμάσε

21 Αυγούστου, 2023
top
error: Content is protected !!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων